Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Code Gezond en Veilig Magazijn

​​​​​​​Het belang van een gezonde en veilige werkomgeving is groot, ook in het magazijn. Toch vinden hier nog jaarlijks te veel ongevallen plaats en bestaat er bij werkgevers en werknemers vaak onduidelijkheid over veilig werken en regels en richtlijnen. TLN en FENEX hebben daarom meegewerkt aan de totstandkoming van de Code Gezond en Veilig Magazijn. Deze Code biedt bedrijven, zonder verdere verplichtingen, praktische handvatten over veiligheidsaanpak en gedrag waarmee zij de veiligheid structureel kunnen vergroten.  

Wat speelt er?

Nederland telt ruim 100.000 bedrijven met een magazijn, ook veel leden van TLN beschikken hierover – van een kleine opslagruimte tot een groot Europees Distributiecentrum. In totaal werken er in Nederland ongeveer 600.000 mensen in een magazijn. Hoewel het aantal ongevallen in en om het magazijn al jaren licht daalt, vinden er jaarlijks nog steeds 1500 heftruckongevallen plaats waarvan gemiddeld zeven met dodelijke afloop. Volgens de betrokken partijen ligt de oorzaak van deze ongevallen voornamelijk in de bedrijfscultuur, zoals de wijze van aansturing. Dit geldt ook voor het ziekteverzuim door fysieke overbelasting, wat bedrijven jaarlijks miljoenen euro’s kost.

De praktijk laat verder zien dat bedrijven het vaak lastig vinden om zelfstandig aan de slag te gaan met het verbeteren van de arbeidsveiligheid. Er is vaak onduidelijkheid over wetgeving en de interpretatie van ‘open normen’ in de Arboregels. Zo bestaan er geen gemeenschappelijke normen voor het werken in een magazijn. Er is dus meer nodig dan het voldoen aan de wettelijke eis van een RI&E om een gezonde en veilige werkplek te creëren.

​​Wat vindt TLN?

TLN is van mening dat veiligheid in het magazijn een belangrijk speerpunt moet zijn van bedrijven. Dit is niet alleen in het belang van de medewerkers die werkzaam zijn in en om het magazijn maar ook omdat TLN van mening is dat veiligheid en efficiëntie hand in hand gaan, een gezond en veilig magazijn zal ook een efficiënt magazijn zijn.

Bedrijven moeten aan verschillende verplichtingen voldoen om te werken aan een gezonde en veilige werkplek, zoals een RI&E. Ook is er wetgeving en bestaan er Arboregels. Voor werkgevers is het echter vaak lastig om deze juist te interpreteren en bovendien bieden deze regels niet direct handvatten over het werken aan een veilige omgeving. 

Welke acties onderneemt TLN?

Om de veiligheid in het magazijn te vergroten en leden daarin te ondersteunen zijn TLN en FENEX samen met diverse andere partijen aangehaakt bij het initiatief van EVO en BMWT om te komen tot een Code Gezond en Veilig Mag​azijn. De Code Gezond en Veilig Magazijn wil voorzien in gemeenschappelijke afspraken over veilig en gezond werken in het magazijn. De opstellers van de Code, waaraan bedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, willen geen nieuwe regels in het leven roepen, maar bedrijven vooral stimuleren om effectief veiligheidsbeleid te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn. 

Omdat werken in en om het magazijn bovenal mensenwerk is, moeten praktische handvatten over veiligheidsaanpak en gedrag , die voortdurend kunnen worden geraadpleegd, de veiligheid structureel verbeteren. Bedrijven kunnen via de Code Website​ toegang krijgen tot risicoplekken in het magazijn, veel gestelde vragen, bijeenkomsten en werkbare tips van bedrijven die reeds aan de code meedoen.

Inhoud van de Code

Het eerste deel van de Code bestaat uit een aantal hoofdstukken over onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het magazijn, zoals gedrag en cultuur, voorlichten en opleiden. Het uitgangspunt daarbij is dat ondernemers de risico’s beheersen en voorkomen in plaats van slechts te voldoen aan wet- en regelgeving; werkgever en werknemers werken samen aan gedrag, bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. 
Het tweede deel van de Code Gezond en Veilig Magazijn beschrijft tien zogeheten risico-hotspots in het magazijn. Op deze plaatsen, benoemd en gedefinieerd door de deelnemende partijen, gebeuren verschillende soorten ongevallen, komen diverse soorten schades voor of is de fysieke belasting van de medewerkers hoog. Niet in elk maga​zijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn. 
Tot slot worden in de Code alle hotspots verrijkt met een of meer good practices - goede voorbeelden - geïnventariseerd door de deelnemende partijen en bedrijven. 

Website Code Gezond en Veilig Magazijn

Op de website van de Code​ wordt het aantal good practices geregeld aangevuld met bijdragen aan de hand van input uit wetenschap en het bedrijfsleven; de Code is een ‘levend’ document.​​​​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Code Gezond en Veilig Magazijn