Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Criminaliteit

​​​​​​Wat speelt er?

Criminaliteit in de transport- en logistieke sector (ladingdiefstallen, voertuigdiefstallen, diefstallen van diesel en voertuigonderdelen, vandalisme en geweld tegen chauffeurs) is al jaren een groot probleem in Nederland.

In totaal leveren ladingdiefstallen het bedrijfsleven jaarlijks een kostenpost van naar schatting 350 miljoen euro op. Uit cijfers van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie (het voormalige KLPD) blijkt dat het stelen van lading het meeste voorkomt in Zuid-Oost Brabant en Limburg. Er zijn echter ook incidenten in Rotterdam en omgeving en in Oost en Noord Nederland.

Naar de mening van TLN zijn de cijfers van de Landelijke Eenheid echter ‘het topje van de ijsberg’ en bestaat er een groot 'dark number' mede veroorzaakt door niet gedane aangiften.

Criminelen hebben het vooral gemunt op elektronica, waarvoor Nederland afzetmarkt en vooral doorvoerland is. Maar ook andere diefstalgevoelige goederen zoals kleding, parfum, vlees en metalen zijn vaak doelwit van ladingdieven. Er is in toenemende mate sprake van georganiseerde criminaliteit. Daarnaast ziet TLN een duidelijke toename in geweld gericht tegen chauffeurs.

Een negatief gevolg van transportcriminaliteit is dat ondernemers in transport vrachtstromen kwijtraken aan buitenlandse vervoerders. Grote ladingbelanghebbenden geven namelijk aan ladingstromen te verleggen en uit te wijken naar andere lucht- en zeehavens, buiten Nederland. Veilig transport vormt een cruciale factor voor het behoud van het vertrouwen dat opdrachtgevers moeten hebben om hun producten via Nederland te laten vervoeren. 

Wat vindt TLN?

De afgelopen jaren is de problematiek door druk van TLN steeds nadrukkelijker op de politieke agenda gezet. Het toekennen van een hoge prioriteit aan adequate opsporing en vervolging is noodzakelijk. Veel logistieke bedrijven hebben de beveiliging van eigen panden en terreinen effectief aangepakt. De criminaliteit verplaatst zich daardoor naar de openbare ruimte.

Het is essentieel dat de overheid een hoge prioriteit toekent aan de opsporing en vervolging van criminaliteit in de transport- en logistieke sector. Juist in de openbare ruimte zijn burgers en ondernemers afhankelijk van het optreden van de overheid.

Borging van kennis en kunde binnen het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie is van groot belang. Het onderwerp transportcriminaliteit is binnen de Landelijke Eenheid (voorheen KLPD) van de Nationale Politie belegd. Er zijn vier geografische afdelingen ingericht. Ladingdiefstallen is één van de onderwerpen naast bijvoorbeeld mensenhandel en drugssmokkel. Er is een programmamanager transportcriminaliteit aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en een aanspreekpunt benoemd binnen het Openbaar Ministerie.

Noodzaak voor effectieve samenwerking

Door de vorming van de Nationale Politie en de andere wijze van werken, is er extra noodzaak tot effectieve samenwerking tussen private en publieke partijen. De kennis die bij private partijen aanwezig is, kan alleen dan succesvol worden ingezet en benut.

Vervoerders, verladers en verzekeraars dienen eveneens onderling samen te werken, maar ook de samenwerking met en tussen politie en Openbaar Ministerie is cruciaal. Ondernemers in de transport- en logistieke sector doen veel aan preventie. De TAPA beveiligingsmaatregelen zijn hier een mooi voorbeeld van.

Gaat het dan toch mis, dan vindt TLN dat ondernemers moeten kunnen rekenen op adequate aandacht van politie en Openbaar Ministerie. Dit noemen we 'Actieve wederkerigheid' en we verwachten van de overheid een inspanning met betrekking tot adequate opsporing en vervolging.

Welke acties onderneemt TLN?

De aanpak van transportcriminaliteit is door intensieve lobby van TLN benoemd tot speerpunt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC). Het NPC richt zich onder voorzitterschap van de minister van Veiligheid en Justitie op de aanpak van criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven en is het hoogste besluitvormend orgaan in het kader van publiek-private samenwerking. TLN heeft op voorzittersniveau een zetel in het NPC. TLN participeert in het Operationeel Netwerk van het NPC en is betrokken bij de aanpak van transportcriminaliteit, ondermijning, fraude, mobiel banditisme, cybersecurity en heling.

TLN participeert in de landelijke werkgroep met publieke- en private partijen inzake het tegenhouden van ladingdiefstallen. Het “Actieplan Transportcriminaliteit 2017-2018” is de basis en speerpunten zijn ladingdiefstal, de weerbaarheid van de transportsector en het gebruik maken van technologische ontwikkelingen om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Lage aangiftebereidheid

Er is tot nu toe een lage aangiftebereidheid van transporteurs. Met name ook als gevolg van gebrek aan geloof bij ondernemers dat aangifte doen ook werkelijk zin heeft. De aangiftebereidheid moet omhoog. Het doen van aangifte bij criminele incidenten moet tot standaardbeleid worden gemaakt. Aangiften maken de problematiek inzichtelijk. Ook meldingen zijn belangrijk. Op 1 juli 2017 is er een 24-7 centraal aangifteloket ingeregeld m.b.t. ladingdiefstal.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Criminaliteit
Security; Parkeerplaatsen; Bedrijventerreinen