Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Dierlijke mest

​​​​Wat speelt er?

Nederland distributieland, Nederland mestland. De Nederlandse veehouderij houdt miljoenen landbouwhuisdieren die naast vlees, zuivel en eieren ook mest produceren. Nederland kent een mestoverschot; er wordt meer mest geproduceerd dan dat er – volgens (milieu)normen - uitgereden mag worden op Nederlandse landbouwgronden.

Mestdistributeurs (intermediairs) zorgen voor een efficiënte distributie van dierlijke mest: opslag, fijnmazige distributie, bewerken van mest en export. Om op milieunormen te kunnen handhaven, vormt tracking & tracing (vervoersbewijs, AGR-GPS) van meststromen een belangrijke element.

TLN werkt samen met sectorpartijen en overheid ideeën uit ten behoeve van verdergaande borging van milieunormen en het weren van oneerlijke concurrentie.

Wat vindt TLN?

TLN is voorstander van het nemen van maatregelen om het milieu te beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen. TLN heeft samen met andere sectorpartijen al enige jaren geleden het initiatief genomen om maatregelen uit te werken die gelieerd zijn aan de distributie van mest. Bijvoorbeeld monstername van de mest door een onafhankelijk monsternemer en een harde aanpak van notoire fraudeurs.

TLN is van mening dat maatregelen/oplossingen wel werkbaar moeten blijven. Complexe regels die niemand snapt en/of maatregelen die de distributie van mest significant duurder maken, leiden tot (bewuste) fouten. Maatregelen moet daarom robuust en te begrijpen zijn.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN maakt zich steeds meer zorgen over de werkbaarheid van regels. TLN werkt daarom samen met de sector en overheid maatregelen uit die het milieu verder beschermen en oneerlijke concurrentie indammen. TLN agendeert problemen waar regelgeving en praktijk schuren bij handhavers.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Dierlijke mest
Diervoedervervoer