Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Douanelogistiek

​​​Wat speelt er?​

Ondanks dat de Douane een belangrijke maatschappelijke taak heeft, vormen zij een belemmerende factor in internationale handel en logistiek. Maar daardoor is Douane ook een hele een belangrijke factor. In meerdere wereldwijde ranglijsten over hoe een land presteert op logistiek gebied, is douane de eerst genoemde performance indicator.

De logica is simpel; hoe minder de Douane de handel en logistiek belemmert, hoe meer logistieke stromen zich naar dat land verplaatsen.

Gelukkig geldt de Nederlandse Douane al sinds jaren als een van de beste en modernste douanes ter wereld. In 2015 is bijvoorbeeld een rapport van de VN gepubliceerd waaruit blijkt dat wereldwijd de Nederlandse Douane het bedrijfsleven het beste faciliteert. Het is dan ook niet voor niets dat Nederland 25% van alle douaneafhandeling van de EU doet en 'the gateway to Europe' wordt genoemd. Vooral het Nederlandse logistieke bedrijfsleven profiteert daarvan.

Samenwerking

De toppositie wordt onder andere gehaald door het inzetten van moderne methodes en technieken. Dat is echter niet de belangrijkste reden waarom Nederland op douanegebied zo goed presteert. Het gunstige ondernemersklimaat ontstaat vooral door de goede en intensieve samenwerking die de Douane met het bedrijfsleven heeft. Zo wordt van het hoogste tot het laagste niveau met elkaar afgestemd hoe bijvoorbeeld het nieuwe Europese douanewetboek wordt ingevoerd, hoe nieuwe aangiftesystemen worden geïmplementeerd, maar ook worden afspraken gemaakt over hoe en hoe snel de Douane een controle uitvoert.

Toch kan er nog altijd veel worden verbeterd. Zo hebben bedrijven veel last van storingen aan douanesystemen. De komende jaren zal nog veel veranderen op IT-gebied. Dit brengt risico’s en kosten met zich mee. Ook zorgen terroristische en andere dreigingen ervoor dat het steeds lastiger wordt om een goede balans te vinden tussen veiligheid en soepele procedures voor het logistieke bedrijfsleven.

Daling van serviceniveau

Verder betekent een terugtrekkende en steeds reorganiserende overheid dat procedures onduidelijk of zelfs ontoegankelijk worden. Bedrijven ervaren daardoor een daling in het serviceniveau van de Douane.

Op Europees niveau zijn er nog altijd grote verschillen in handelswijze tussen de lidstaten van de EU en de landen daaromheen. Het nieuwe douanewetboek van de Unie (DWU) en nieuwe (handels)verdragen moeten leiden tot meer harmonisatie en simplificatie. Maar daarin schuilt ook een gevaar, want als die harmonisatie leidt tot meer gelijke werkwijzen, dan bestaat de kans dat Nederland haar unieke positie verliest en werkgelegenheid verloren gaat.

Welke acties onderneemt TLN?

FENEX behartigt op douanegebied de belangen van expediteurs en douane-agenten. Omdat douaneafhandeling complex en risicovol kan zijn, worden douane-activiteiten meestal uitbesteed aan deze bedrijven. Meer dan 80% van alle douaneaangiften wordt dan ook gedaan door deze beroepsgroep. Daardoor is FENEX een belangrijke gesprekspartner voor de Douane, verschillende ministeries en andere nationale en internationale organisaties.

De Raad voor Douanelogistiek van FENEX zet zich vooral in om de toppositie die Nederland op douanegebied heeft te behouden en verder te versterken. Dat gebeurt op nationaal, Europees en wereldniveau.

Het streven daarbij is minimaal logistiek oponthoud, zo min mogelijk administratieve last, goed werkende IT-systemen, duidelijke informatievoorziening, voldoende kennis en capaciteit in de branche en een eerlijke, maar moderne markt.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Douanelogistiek