Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Ecocombi en LZV

​​​Wat speelt er?

Ecocombi’s (ook wel LZV’s genoemd) zijn langere en/of zwaardere vrachtautocombinaties die opgebouwd zijn uit standaard vrachtautomodules. De maximale lengte bedraagt 25,25 meter, het maximum gewicht 60 ton. Er zijn verschillende samenstellingen mogelijk. Door hun grotere lengte en laadvermogen kunnen ecocombi’s 20 tot 50 procent meer lading meenemen dan reguliere combinaties.

Om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren zijn met ecocombi’s veel minder ritten nodig. Ze vormen daarmee een uiterst effectief middel om de emissies van het wegvervoer terug te brengen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door een grootschalige inzet van ecocombi’s met een maximale lengte van 25,25 meter en een maximum gewicht van 60 ton de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer in Nederland met 3 tot 6% omlaag kan. Ook op het gebied van logistiek en veiligheid levert de inzet van ecocombi's aanzienlijke voordelen op. De EU-regelgeving staat het gebruik van ecocombi’s voor binnenlands vervoer toe. Grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s is officieel toegestaan tussen twee landen die daar allebei mee instemmen.

Wat vindt TLN?

TLN ziet in ecocombi's een belangrijke mogelijkheid om de emissies van met name CO2 door het wegvervoer te verlagen. Er zijn weinig andere maatregelen voorhanden met een vergelijkbaar concreet en direct bereikbaar reductiepotentieel. Door de vermindering van het aantal ritten verbetert ook de verkeersveiligheid en daalt de geluidsproductie van het vrachtverkeer.

Daarnaast maken ecocombi's ook een efficiëntere logistiek mogelijk. Dat leidt tot lagere transportkosten, waarvan vervoerders, opdrachtgevers en - uiteindelijk - de consument profiteren. TLN pleit er daarom voor om de inzet van ecocombi's in het lange-afstandstransport binnen Europa mogelijk te maken. Bij voorkeur met een treingewicht van 60 ton.

Welke acties onderneemt TLN?

Ecocombi's zijn in Zweden en Finland al sinds vele jaren in gebruik. TLN heeft lang op praktijkproeven in Nederland aangedrongen. Dat heeft ertoe geleid dat in 2000 de eerste proef is gestart. Na een tweede proef is in november 2007 de zogenaamde 'ervaringsfase' van start gegaan. Tijdens de ervaringsfase waren er geen beperkingen meer voor het aantal deelnemers en voertuigen.

Bij aanvang van de ervaringsfase was het maximum gewicht beperkt tot 50 ton, dankzij de inspanningen van TLN heeft de minister dit weer verhoogd tot 60 ton. TLN heeft er ook voor gezorgd dat het ontheffingensysteem is vereenvoudigd. Vanaf oktober 2010 is er een landelijke ontheffing voor LZV’s beschikbaar. Deze geldt voor alle wegen die voor LZV’s zijn vrijgegeven.

TLN is ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van nieuwe regelgeving voor LZV’s. Deze is op 1 januari 2013 in werking getreden. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van proeffases. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de nieuwe regeling weer in een aparte beleidsregel op te nemen. Deze wijkt niet veel af van de voorschriften die tijdens de ervaringsfase van kracht waren.

LZV's op het onderliggende wegennet

TLN heeft in de afgelopen jaren ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de CROW publicatie ‘LZV’s op het onderliggende wegennet’ en de latere herziening hiervan. De uitgaven vormen een belangrijke leidraad voor wegbeheerders in hun keuze om wegen wel of niet vrij te geven. Inmiddels is er sprake van een uitgebreid LZV-wegennet in Nederland.

Een belangrijke volgende stap is om LZV’s in het grensoverschrijdende verkeer te mogen inzetten. Mede dankzij de inspanningen van TLN is duidelijkheid gekomen over de vraag of dit met LZV’s wel of niet is toegestaan. Eurocommissaris Kallas heeft aangegeven dat dit toegestaan is tussen twee landen die daar beide mee instemmen. 

Waar staan we nu?

De in 2007 gestarte ervaringsfase had als doel om meer ervaring op te doen met het gebruik van ecocombi’s en om te kijken welke stappen nodig zijn om ecocombi’s in Nederland op grotere schaal toe te staan. Tijdens de ervaringsfase zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de ervaringen met ecocombi’s en de verkeersveiligheid.

De belangrijkste conclusies waren dat de inzet van ecocombi’s grote voordelen bieden voor milieu en logistiek en dat ze op de wegen waar ze zijn toegelaten geen problemen geven voor de verkeersveiligheid. De ervaringsfase is op 31 december 2012 geëindigd.

Voor het traject na de ervaringsfase waren er twee opties. De eerste en makkelijkste was om de huidige ervaringsfase met een aantal jaren te verlengen. De tweede optie was om de voorschriften voor het rijden met ecocombi’s in de Voertuigwetgeving op te nemen. TLN heeft er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu op aangedrongen om voor de laatste optie te kiezen.

Vertrouwen in ecocombi's

TLN is blij dat de minister het advies heeft opgevolgd. Het besluit geeft naar de sector vertrouwen om met ecocombi’s door te gaan en in nieuwe combinaties te investeren. Daarnaast laat Nederland richting andere landen zien dat de ecocombi goed bevonden is om te worden opgenomen in de voertuigregelgeving.

De nieuwe regelgeving is per 1 januari 2013 in werking getreden. Hiermee is een einde gekomen aan een lange periode van proeffases. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de nieuwe regeling weer in een aparte beleidsregel op te nemen. Deze wijkt niet veel af van de voorschriften die tijdens de ervaringsfase van kracht waren.

TLN streeft ernaar om de procedures verder te vereenvoudigen en de inzetmogelijkheden te verruimen. Te denken valt aan een langere geldigheidstermijn voor de ontheffingen (nu nog een jaar). Ook willen we kijken of er mogelijkheden zijn om het vervoer van gevaarlijke stoffen, lege vloeistoftanks en eventueel levende dieren met ecocombi’s toe te staan.

Ook succes in andere landen

De ecocombi is in Nederland inmiddels een bekende verschijning in het wegbeeld. Het aantal gaat langzaam richting de 1.400. Het succes in Nederland heeft inmiddels navolging gekregen in andere landen. In Denemarken en Noorwegen zijn sinds 2008 ecocombi's op bepaalde trajecten toegestaan. Ook Duitsland is overstag. Daar is op 1 januari 2012 een grote landelijke proef met ecocombi’s van start gegaan. Door de weigering van belangrijke deelstaten, zijn de deelnamemogelijkheden voor Nederlandse bedrijven vooralsnog beperkt. Ook in Vlaanderen is inmiddels een kleine proef met ecocombi’s van start gegaan.

TLN heeft bij de recente wijziging van de EU-richtlijn over maten en gewichten in het wegvervoer een intensieve lobby gevoerd om de eerdere uitspraak van Kallas in de nieuwe EU-richtlijn te krijgen. Die missie is door de enorme weerstand van sommige landen/organisaties helaas niet gelukt. De bestaande uitspraak over grensoverschrijdend vervoer blijft echter gewoon van kracht. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Ecocombi / LZV