Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Eindigen van overeenkomst

​​Soms is het tijd om afscheid te nemen van een klant. Soms neemt de klant afscheid van u. Dit kan vele verschillende redenen hebben. De vraag is echter of de overeenkomst rechtsgeldig tot een einde komt. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld eindigen door ontbinding. Ook kunnen partijen gezamenlijk tot de conclusie komen dat voortzetting niet langer gewenst is, en beëindigen zij de overeenkomst. Tot slot komt het voor dat één van beide partijen de overeenkomst opzegt. Of en, zo ja, wanneer de overeenkomst dan kan eindigen zal afhangen van de omstandigheden.

Ontbinding

Op grond van de wet mag een overeenkomst per direct worden ontbonden (beëindigd) als één van beide partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (tekortkoming). Vaak is het noodzakelijk om de partij die zijn verplichtingen niet nakomt in gebreke te stellen. Dit houdt in dat er een brief of e-mail wordt verzonden waarin wordt aangegeven dat de partij zijn verplichtingen niet is nagekomen en waarin deze partij nog een extra termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Worden de verplichtingen ook na deze termijn niet nagekomen, dan verkeert die partij in verzuim, en mag de overeenkomst worden ontbonden. Ook mag in dat geval schade worden gevorderd. Meer over schade leest u op de verdiepingspagina schade.

Meer over ontbinding leest u op de verdiepingspagina Ontbinding.

Beëindiging

Contractsvrijheid staat voorop. Dit betekent dat u met uw wederpartij mag overeenkomen dat u een bepaalde overeenkomst sluit en op welke voorwaarden u die overeenkomst sluit, maar dat u ook op enig moment met uw wederpartij overeen kunt komen dat de overeenkomst eindigt, en op welke voorwaarden de overeenkomst eindigt. U kunt dan bijvoorbeeld afspraken maken over de beëindigingsdatum en over de vergoeding van eventuele investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de overeenkomst door één van beide partijen.

Opzegging 

Alleen de opzegging van een rit (enkele vervoerovereenkomst) is in de wet geregeld. Meer over deze opzeggingsmogelijkheden en foutvracht leest u op de verdiepingspagina Opzegging rit (enkele vervoerovereenkomst).

Opzegging van overige overeenkomsten is niet in de wet geregeld. In die gevallen is opzegging alleen mogelijk indien dit in de overeenkomst is geregeld. Soms is opzegging niet in de overeenkomst geregeld. Partijen zijn op enig moment zaken gaan doen, en doen dat al zo’n 20 jaar. Toch besluit één van beide partijen dat voortzetting van de overeenkomst niet langer gewenst is. Omdat er geen schriftelijke overeenkomst is waarin opzegging geregeld is, denkt diegene vaak dat er dan gelijk mag worden opgezegd. Dit is echter onjuist. Meestal is er namelijk een duurovereenkomst ontstaan. 

Meer over opzegging leest u op de verdiepingspagina Opzegging. 

 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Eindigen van overeenkomst