Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Factureren en debiteurenbeheer

​​ 

Vervoersopdrachten binnenhalen is fijn, want dat betekent omzet. Nog fijner is het wanneer de opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken betalingstermijn volledig betaalt. Want dan kunt u de winst op die opdracht boeken en komt er geld binnen op uw bankrekening. Dat geld is weer nodig om lopende kosten zoals salarissen te dekken en de facturen die u zelf ontvangt te betalen.

Of u gebruikt dat geld om investeringen te plegen. Die inkomsten vormen een deel van uw kasstroom (cashflow). En bepalen daarmee voor een deel uw liquiditeit. Immers, liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Weet met wie u zaken doet en verstuur uw facturen zo snel mogelijk.

Omgaan met debiteuren

Goed debiteurenbeheer begint met het versturen van een factuur met daarop vermeld uw betalingstermijn. In dit onderwerp vindt u tips voor het opstellen van uw factuur. Ook de fiscus stelt eisen aan uw factuur. Welke eisen dat zijn leest u op de website van de belastingdienst. Voorkom dat niet tijdig wordt betaald, omdat uw factuur niet aan alle eisen voldoet. Zit vervolgens dicht op uw debiteuren! Uw schuldeisers doen dat ook bij u!

Stuur aanmaningen zodra de afgesproken betalingstermijn is verlopen. Voorbeelden van aanmaningen treft u onderaan deze pagina aan onder ‘downloads’.

Als een opdrachtgever u te laat betaalt gooit hij uw kasstroom in de war: inkomsten die u wilde gebruiken zijn er nog niet, en u moet misschien een beroep doen op een bankkrediet, waar u kosten voor moet maken.

Als een opdrachtgever uiteindelijk uw factuur om welke reden dan ook niet betaalt, heeft u naast het probleem van een lagere cashflow ook nog het probleem dat u de winst die u met die opdracht dacht te maken moet afboeken. Uw winstgevendheid (rentabiliteit) wordt daardoor minder. En om die weggevallen winst alleen maar te compenseren moet u behoorlijk wat nieuwe omzet boeken. Kijk daarom ook bij (mogelijk nieuwe) klanten wat hun betalingsgedrag en betalingsrisico is. Cashflow is immers enorm belangrijk!

Wilt u hulp bij het in uw bedrijf organiseren van effectief debiteurenbeheer? Volg dan de stappen zoals opgenomen in de verdiepingspagina '7 stappen naar succesvol debiteurenbeheer'. TLN heeft deze stappen voor u nader uitgewerkt. Gebruik daarvan hetgeen u in uw eigen bedrijf kunt toepassen. Voor vragen die u naar aanleiding van het stappenplan heeft, of andere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met TLN.

Het op deze manier omgaan met uw debiteuren wordt debiteurenbeheer genoemd (in het Engels 'credit management'). 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Factureren / debiteurenbeheer
Schade