Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Gecombineerd vervoer

​​Wat speelt er?

​De Europese vervoerpolitiek is al decennialang gericht op het overhevelen van goederen van de weg naar andere modaliteiten. De Europese Commissie ziet hierin een oplossing voor de problemen waar het Europese verkeers- en vervoerssysteem mee kampt. Via stimuleringsprogramma's, subsidies, wet- en regelgeving, visiedocumenten (Witboeken) wordt intermodaal vervoer sterk gepromoot. Ondanks deze initiatieven zijn de aandelen van de andere modaliteiten verhoudingsgewijs niet sterk gegroeid. Wegvervoer is met 75 procent marktaandeel nog steeds koploper.

De Europese politiek is de laatste jaren wel realistischer geworden. Vanuit een modal shift gedachte, het dwingend verschuiven van goederen naar andere modaliteiten, zet de Europese Commissie de afgelopen jaren meer in op co-modaliteit: modaliteiten in de keten moeten meer met elkaar samenwerken. TLN begroet deze opstelling, omdat het rigide modal shift beleid nooit heeft gewerkt, zelfs in de Alpenlanden niet. Zaak is dat door elkaars sterkten te benutten een optimaal vervoerssysteem wordt gerealiseerd.

Des te verbazingwekkender is de koerswijziging van de Europese Commissie in het in 2011 gepubliceerde Witboek, waarin als doel staat geformuleerd dat tegen 2030 30 procent en tegen 2050 zelfs 50 procent van het goederenvervoer over de weg van meer dan 300 kilometer per spoor of water moet geschieden. Terug in de tijd dus.

Wat vindt TLN?​

TLN is van mening dat het gebruikmaken van andere modaliteiten voor ondernemers steeds interessanter wordt. Het wegvervoer zal namelijk in de verdere toekomst met nog meer beperkingen en hogere kosten te maken krijgen. Denk daarbij toenemende congestie, meer en hogere tolheffingen, stijgende brandstofprijzen, introductie externe kosten, rijverboden en chauffeurstekorten.

Daarnaast is de kwaliteit en de kwantiteit van andere modi de laatste jaren behoorlijk verbeterd, waardoor het product an sich voor ondernemers interessanter geworden is. Zeker voor het vervoer over de langere afstand zijn de andere modaliteiten een goed alternatief en vaak ook nog goedkoper dan wegvervoer. Hoewel de schoonste modaliteit per saldo niet bestaat, kan intermodaal vervoer wel prima passen in een duurzaamheids strategie.

TLN blijft wel van mening dat de overheveling van wegvervoer naar andere modaliteiten in beperkte mate mogelijk is en zeker niet afgedwongen moet worden, zoals nu weer staat geformuleerd in het recente Witboek. De markt en niet de overheid bepaalt uiteindelijk de keuze voor een bepaalde modaliteit.

De kracht van spoor en binnenvaart zit vooral in het vervoer over lange afstanden van grote hoeveelheden. De kracht van wegvervoer ligt juist op korte afstanden en in het vervoer van relatief kleine hoeveelheden, van deur tot deur. Aangezien het meeste vervoer plaatsvindt over korte afstanden (in Europa blijft 85 procent van lading binnen straal van 150 kilometer) zal het wegvervoer veruit de belangrijkste vervoerswijze blijven.

Welke acties onderneemt TLN?

​TLN houdt zich intensief met intermodaal vervoer bezig. Enerzijds door voorlichting te geven over de mogelijkheden, via congressen en seminars en goede samenwerking met intermodale partijen, anderzijds door het verbeteren van de randvoorwaarden, met name de wettelijke, zoals omschreven in de Richtlijn gecombineerd vervoer.

Deze richtlijn is zo hopeloos verouderd en zelfs tegenstrijdig, dat TLN in een position paper  vijf wensen aan de Europese Commissie heeft voorgesteld.

Zie voor meer informatie ook het rapport 'Het vergelijken van appels met peren'.

Waar staan we nu?

​Steeds meer bedrijven maken gebruik van gecombineerd vervoer. Niet alleen omdat het een welkome aanvulling is op wegvervoer, maar ook omdat de verladende industrie het eist.

TLN is van mening dat juist de wegvervoerondernemer bij uitstek de partij is die hierin een belangrijke rol kan spelen, omdat hij als geen ander in staat is de regie in handen te nemen en de juiste modaliteitkeuzes voor het juiste moment weet te maken.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Gecombineerd vervoer
    Cabotage