Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Ladingzekering

​​Wat speelt er?

Goed stuwen en op de juiste wijze vastzetten van de lading is een essentieel onderdeel voor een goed en veilig transport. Helaas schort het daar in de praktijk nogal eens aan. Veel ongevallen met vrachtauto's vinden hun oorzaak in ontoereikende ladingzekering. De daaruit voortvloeiende ongevallen zorgen vaak voor hoge schades, lange files en dito kosten bij mens, materieel en lading. Daarnaast bezorgen ze de sector een negatief imago.

Een probleem bij ladingzekering is dat de voorschriften van land tot land verschillen. Daardoor kan het nog steeds gebeuren dat een vrachtauto die in het ene land conform de eisen geladen is, in een ander land aan de kant wordt gezet omdat de lading onvoldoende gezekerd is.

Geen Europese voorschriften

De verschillen in regelgeving vinden hun oorzaak in het feit dat er geen Europese voorschriften voor ladingzekering zijn. Een aantal jaren geleden heeft Brussel wel een belangrijke eerste stap gezet in het streven naar meer uniforme voorschriften op het gebied van ladingzekering. Een vanuit de Commissie opgerichte werkgroep ladingzekering bestaande uit deskundigen van alle lidstaten en de IRU kreeg als opdracht om instructies (guidelines) op te stellen voor ladingzekering.

Strengere eisen

Het resultaat van de werkzaamheden is een uitgebreid document genaamd 'European best practice guidelines Cargo Securing for Road Transport'. De best practice guidelines (BPG) voor ladingzekering hebben de goedkeuring van de Commissie, maar hebben geen wettelijk karakter. Ze zijn bedoeld als hulp voor het veilig zekeren van lading op wegvoertuigen. Voertuigen die aan de eisen voldoen, gelden als veilig en zouden in alle landen geaccepteerd moeten worden.

Landen mogen echter strengere eisen stellen dan de eisen in de BPG. Sommige landen (onder andere Duitsland) doen dat ook.

Nieuwe Europese normen

In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van ladingzekering niet stilgestaan. Er zijn nieuwe Europese normen gekomen. Deze betreffen onder ander sterkte-eisen voor de voertuigopbouw, eisen aan zekeringsmiddelen en berekening van de sjorkrachten. Landen mogen de normen in hun wetgeving opnemen, maar zijn daartoe niet verplicht. Ook de BPG-voorwaarden zijn herzien. Hierin wordt ook verwezen naar de nieuwe EN-normen. Deze worden ook door steeds meer landen overgenomen. Dat is een positieve ontwikkeling. 

Wat vindt TLN?

TLN is voorstander van het harmoniseren van de regelgeving voor ladingzekering. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is dat in de vorm van het ADR al geregeld. Dat moet ook voor andere goederen gebeuren. De uitgangspunten voor het vastzetten van lading zijn in veel landen al gelijk aan de voorwaarden van de BPG.

Een belangrijke volgende stap is dat alle landen dezelfde EN-normen toepassen. Uiteindelijk moet er een volledige harmonisatie van de voorschriften voor ladingzekering plaatsvinden. Zeker voor het internationale verkeer is dat een absolute noodzaak. De makkelijkste manier om dat te bereiken is om de BPG om te zetten in een richtlijn die voor alle EU-landen verplicht wordt. Veel van de huidige problemen behoren dan tot het verleden.

Welke acties onderneemt TLN?

​TLN heeft een aantal jaren geleden een handboek ladingzekering uitgebracht. Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met andere organisaties als het ministerie van IenM, het OM en de handhavers. Het geeft vervoerders een duidelijk beeld van wat er bij ladingzekering allemaal komt kijken en hoe lading het beste gezekerd kan worden.

TLN is ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van nieuwe EN-normen voor ladingzekeren. Met de norm voor de berekening van het aantal spanbanden liggen de uitkomsten veel meer in lijn met de normen die in de Scandinavische landen worden toegepast. Ze geven ook een veel realistischer berekening van het benodigde aantal spanbanden. Na jaren van overleg is de nieuwe norm aangenomen.

Daarnaast is TLN nauw betrokken bij het overleg tot aanpassing van de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van ladingzekering.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Ladingverzekering
    Handhaving en controles buitenland; Transportrecht