Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Levensmiddelen

​​Wat speelt er?

Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Voedselveiligheid speelt een belangrijk rol bij de distributie en opslag van levensmiddel(ingrediënt)en. Voedselveiligheid hangt mede af van aspecten als Reiniging en Ontsmetting (R&O), temperatuurcontrole, persoonlijke hygiëne en tracking & tracing van goederenstromen.

Deze elementen dienen terug te komen in een verplicht op te stellen Hazard Analysis and Critical Control Point, ofwel HACCP-systeem. Hierbij worden voedselveiligheidsrisico’s in kaart gebracht en beschreven hoe die risico’s worden beheerst. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) controleert hier op.

Wat vindt TLN?

Veilig voedsel kunnen eten is in ieders belang. Distributiebedrijven dragen hun steentje daar aan bij door vervoer en opslag van levensmiddelen op een juiste manier uit te voeren. Er bestaat een diversiteit aan Europese en nationale regelgeving om dit te borgen. Regelgeving is niet op alle fronten helder en de interpretatie ervan kan leiden tot verschillende inzichten. Het afwisselend vervoeren van levensmiddelen en diervoederingrediënten is hier een voorbeeld van.

TLN vindt dat dit mogelijk moet kunnen zijn mits voedselveiligheid geborgd wordt (onder andere door een goed R&O beleid). Voor deze en andere knelpunten lobbyt TLN bij de overheid voor voedselveilige en werkbare toepassing van regels.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN informeert en adviseert bedrijven ten aanzien van de toepassing van regelgeving, Hygiënecode en HACCP-certificering. TLN geeft de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie uit (door NVWA goedgekeurd handboek aan de hand waarvan transport- en opslagbedrijven invulling kunnen geven aan een HACCP-plan).

TLN Consultancy begeleidt bedrijven bij het behalen van een HACCP-certificaat. En TLN agendeert onduidelijkheden en problemen waar regelgeving en praktijk schuren bij de overheid. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Levensmiddelen