Hygiënecode

HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points; het is een systeem gericht op voedselveiligheid middels het beheersen van de bedrijfsprocessen binnen de keten van voedingsmiddelen.

​​​Een HACCP plan is er op gericht om met een risicoanalyse de specifieke gevaren en preventieve maatregelen voor beheersing van voedselveiligheidsgevaren te identificeren. Naast identificatie dient het plan zich ook te richten op aspecten zoals bewaking, correctie en verificatie van proces en product.

Hygiënec​ode

Een hygiënecode is een handleiding waarmee een HACCP plan met bijbehorende algemene eisen met betrekking tot hygiënisch werken, werkinstructies en procedures opgezet kan worden om voedselveiligheid bij levensmiddelenbedrijven in een bepaalde branche te garanderen. Hygiënecodes worden opgesteld door een brancheorganisatie en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de NVWA.

De hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie - versie 4, 2017) is goedgekeurd door NVWA. Een bedrijf dat een goedgekeurde hygiënecode op een correcte (bedrijfseigen) wijze toepast in de organisatie voldoet automatisch aan wetgeving omtrent voedselveiligheid.​

Hoe kom ik ​​aan de Hygiënecode?

Leden van TLN 

Wij verzoeken leden van TLN € 26,50 euro (incl. 9% btw) over te maken op:

  • rekeningnummer IBAN: NL58INGB0654242151 
  • t.n.v. TLN Consultancy te Zoetermeer 
  • o.v.v. naam en bezoekadres 
  • omschrijving: hygiënecode.

Zodra de betaling binnen is, wordt de hygiënecode toegezonden. 

Niet-leden​​ van TLN 

Wij verzoeken niet-leden van TLN € 79,50 (incl. 9% btw) over te maken op: 

  • rekeningnummer IBAN: NL58INGB0654242151 
  • t.n.v. TLN Consultancy te Zoetermeer 
  • o.v.v. naam en bezoekadres
  • omschrijving: hygiënecode. 

Zodra de betaling binnen is, wordt de hygiënecode toegezonden.
Verzendkosten worden niet in rekening gebracht.

Inhoudelijke informatie en certificering

Frank van den Eijnden, tel. 088 456 71 95, e-mail fvdeijnden@tln.nl  

Informatie over bestellen

Secretariaat, tel. 088 456 72 12, e-mail consultancy@tln.nl  

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten