Vervoer van levensmiddelen (HACCP)

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren, distribueren, bewerken, verpakken, op- en/of overslaan zijn volgens (EG)Verordening 852/2004 verplicht om te werken aan voedselveiligheid.

​Volgens de Europese verordening dienen bedrijven die met voedsel werken te werken volgens HACCP beginselen. HACCP staat voor Hazard Analysis of Critical Control Points en komt er op neer dat u binnen uw bedrijf alle mogelijke risico’s t.a.v. voedselveiligheid kunt identificeren en daar gepaste maatregelen voor neemt.

U kunt op verschillende manieren aan deze vereiste uit deze EU Verordening voldoen:

  • toepassen van de Hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie),
  • werken op basis van een certificeringsschema / kwaliteitssysteem, of
  • een eigen risicoanalyse en beheerssysteem (HACCPsysteem) ontwikkelen en invoeren.
  • Wanneer de verschillende manieren goed uitgevoerd worden bestaat er voor de wet geen verschil of voorkeur tussen die manieren. U als ondernemer kunt zelf kiezen waar u voor kiest. Voordeel van toepassing van de Hygiënecode TOD is dat het een relatief eenvoudige manier is om aan de Europese voedselveiligheidsregels te voldoen.

Zie ook de verdiepingspagina's 

Let op

De vraag om ‘HACCP Certificering’ duikt regelmatig op.
De term ‘HACCP’ of ‘HACCP certificering’ kan verwarrend overkomen, want HACCP is een methode van werken, maar bijvoorbeeld ook de naam van een certificeringsschema / kwaliteitssysteem.

Ga goed na wat u of uw klant voor ogen heeft: volstaat de toepassing van de Hygiënecode TOD of is certificering nodig (voor uw klant)? En als certificering nodig is, moet dat dan een specifiek certificeringsschema zijn?

NVWA registratie: bedrijven die levensmiddelen vervoeren en of opslaan dienen zich te registreren bij NVWA als ‘levensmiddelenbedrijf’. Informatie over de procedure hoe te registreren is beschikbaar via de verdiepingspagina Registratie bij NVWA.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten