Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Logistiek en Supply Chain

​​​Wat speelt er?

Steeds vaker zien we dat de logistieke sector haar dienstenpakket uitbreidt en steeds verder opklimt in de waardeketen. Er worden activiteiten ontplooid van de traditionele logistieke diensten zoals fysiek transport en overslag, warehousing en opslag naar hoogwaardige supply chain diensten die waarde toevoegen aan de keten, zoals value added logistics en services, ketenregie en supply chain gerelateerde ondersteunende diensten.

De leden van TLN staan continu voor de uitdaging om hun dienstenpakket aan te passen aan de huidige en toekomstige wensen en eisen van hun opdrachtgevers. TLN wil dan ook graag haar leden bijstaan en stimuleren om deze uitdagende taken volgens de laatste innovaties uit te voeren.

Wat vindt TLN?

TLN houdt oren en ogen open om de laatste markt- en sectorontwikkelingen aan haar leden beschikbaar te stellen. Voorop staat voor TLN de ondernemer in transport en logistiek. Waar heeft de markt behoefte aan, zodanig dat innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten optimaal worden gestimuleerd?

Nederland sterke positie

Nederland heeft een sterke positie in de logistiek en scoort hoog in internationale vergelijkingen, de achterban van TLN heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Om ook voor de toekomst de logistieke concurrentiepositie vast te houden is het van belang dat er continu geïnnoveerd en geïnvesteerd wordt.

Logistiek een van de topsectoren

TLN draagt hieraan bij door nauw samen te werken met de achterban maar ook met de overheid, onderwijs en andere brancheorganisaties. In dit kader is het ook van groot belang dat in 2010 de logistiek door de overheid is aangewezen als een van de negen topsectoren, sectoren waarin Nederland wereldwijd toonaangevend is.

Internationale sector

De logistieke sector is een sterk internationaal opererende sector waarin de concurrentie tussen land hevig is. Nederlandse logistieke bedrijven dragen in grote mate bij aan de goede concurrentiepositie die Nederland heeft op logistiek gebied. Daarnaast wordt deze positie bepaald door overheidsbeleid en de kwaliteit van het logistieke onderwijs en onderzoek.  

Definities

Logistiek

Logistiek is een veel gebruikte term voor een veelheid aan activiteiten. Daarom hanteert TLN de volgende definitie voor logistiek:

'Het geheel van alle activiteiten dat nodig is om de fysieke goederenstroom voor derden effectief en efficiënt te laten verlopen, zowel binnen één bedrijf als tussen bedrijven, zowel ‘in eigen huis’ als uitbesteed, zowel in Nederland als vanuit/naar het buitenland als van en naar consumenten.'

Het begrip ‘activiteiten’ verwijst hierbij naar de fysieke uitvoering en aanverwante activiteiten (Value Added Logistics en Services), de regie over de logistieke keten en het ontwikkelen en leveren van diensten en producten ten behoeve van uitvoering en regie (zoals transportmiddelen, advies en ICT-systemen). Verder verwijst het begrip ‘fysieke goederenstroom’ niet alleen naar het transport maar ook naar de (tussen)opslag en de noodzakelijke bewerkingsslagen in de logistieke keten (zoals ‘order picking’, omverpakking, assemblage en afhandeling van retourstromen).

Supply Chain Management

TLN hanteert de volgende definitie voor Supply Chain Management:

'Supply Chain Management (SCM), ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat. Van een bedrijf dat als supply chain-organisatie opereert of zich wenst te manifesteren mag worden verwacht dat het in staat is tot het beheersen, organiseren en optimaliseren van de goederen-, informatie- en geldstromen binnen en tussen de opeenvolgende schakels in de keten van leveranciers tot aan de klant binnen een bedrijfskolom.'

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Logistiek en Supply chain
Opslag- en Distributielogistiek