Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Luchtvrachtlogistiek

​Wat speelt er?

Luchtvervoer is vanwege het hoogwaardige karakter van de zending gebaseerd op snelheid en betrouwbaarheid. De luchtvrachtexpediteur vervult daarin een essentiële rol.

Een luchtvrachtexpediteur treedt niet uitsluitend op bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen carriers en opdrachtgevers. Hij houdt zich ook bezig met de verzorging van de douaneformaliteiten, de vervoersdocumentatie en de aan- en aflevering van de goederen. Ook luchtvrachtexpediteurs hebben consolidatie- en distributieactiviteiten ontwikkeld.

FENEX en ACN

Activiteiten van FENEX voor de luchtvacht worden uitgevoerd samen met Air Cargo Netherlands (ACN). De algemene expediteursbelangen worden behartigd door FENEX en ACN richt zich op het luchtvrachtdeel. De samenwerking komt tot uiting door de gezamenlijke Raad voor Luchtvrachtlogistiek (FENEX) c.q. Sectorraad Expediteurs (ACN). Bedrijven die deel willen nemen aan deze raad moeten tevens lid zijn van ACN (en vice versa).

Belangrijke thema's

De belangrijkste thema’s binnen deze raad hebben betrekking op wereldwijde maatregelen op het gebied van security, de wettelijke eisen (uitwerking) op het gebied van luchtvrachtbeveiliging en de inrichting van douanecontroles en -toezicht, efficiënte aan- en afvoer van zendingen en een betere relatie en samenwerking tussen partijen (vooral carriers, afhandelaars en expediteurs).

Een ander belangrijk onderwerp betreft de ICT. In de luchtvracht zijn al veel berichten gestandaardiseerd en het doel is alle documenten uiteindelijk te digitaliseren. Het Port Community Systeem Cargonaut speelt op Schiphol een grote rol waar het gaat om de onderlinge communicatie, het hergebruiken van gegevens en het vereenvoudigen van procedures.

Actuele onderwerpen

 • Milkrun: combineren van vracht door expediteurs
 • eLink: versnellen aflevering bij afhandelaar
 • Smartgate: Optimaliseren van douanecontroles
 • Vervallen Vrije Zone: Ontwikkelen nieuw douaneproces door komst Douanewetboek van de Unie (DWU)​
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

  a62476d4-6bf5-4275-8c61-20949970732d

   

  Luchtvrachtlogistiek
  FENEX Voorwaarden