Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Maten en gewichten

​​Wat speelt er?

De regels voor maten en gewichten voor vrachtauto’s en aanhangwagens zijn vastgelegd in de bekende vervoersrichtlijn 96/53/EG. Deze richtlijn geeft verplichtende voorschriften voor de afmetingen en gewichten van wegvoertuigen in het internationale verkeer en de afmetingen in het nationale verkeer.

Op basis van deze richtlijn mogen vrachtauto’s en aanhangwagens maximaal 2,55 m (2,60 m voor geconditioneerd vervoer) breed zijn, mag een trekker-opleggercombinatie maximaal 16,50 m lang zijn, een combi maximaal 18.75 m en gelden er strenge voorschriften voor de maximale laadlengte. Het is ook deze richtlijn die ervoor zorgt dat voertuigen in het grensoverschijdende vervoer maximaal 40 ton mogen wegen.

Alles bij het oude

Landen mogen hier voor wat betreft het nationale vervoer van afwijken. Om die reden heeft Nederland al sinds vele jaren een maximum gewicht van 50 ton. EU-richtlijn 96/53 is in 1996 in werking getreden. De richtlijn is daarna nooit meer gewijzigd. De huidige richtlijn biedt vanwege zijn strikte kaders weinig ruimte voor verbetering van de transportefficiency en het optimaliseren van voertuigen op het gebied van brandstofverbruik en veiligheid.

Na jaren van overleg is er in mei 2015 een nieuwe richtlijn gepubliceerd. Het resultaat is teleurstellend. De belangrijkste wijzigingen betreffen soepelere voorschriften voor intermodaal vervoer. Wat betreft maximale laadruimte en het gewicht blijft alles bij het oude. 

Wat vindt TLN?

Doel van richtlijn 96/53/EG is om tot harmonisatie van de afmetingen en gewichten te komen. TLN kan daarmee instemmen voor wat betreft de afmetingen. De organisatie heeft zich er met succes voor ingezet om voor het nationaal vervoer wel hogere gewichten toe te staan. Ook met de komst van de nieuwe richtlijn heeft Nederland de 50 ton kunnen behouden.

TLN streeft ernaar om de toegestane afmetingen en gewichten van vrachtauto's en aanhangwagens voor het beroepsgoederenvervoer waar mogelijk verder te optimaliseren. Uitgangspunten bij maten- en gewichtennormering zijn:

 • vervoersproductiviteit,
 • optimaal gebruik beschikbare infrastructuur,
 • uitwisselbaarheid ten behoeve van gecombineerd vervoer en
 • veiligheid.

Door verruiming van de maten en gewichten van de huidige voertuigen verbetert de benutting van materieel en infrastructuur in het (gecombineerd) vervoer aanmerkelijk. Het milieu (minder voertuigkilometers/emissies) is hierbij gebaat.

Vanzelfsprekend is een belangrijke voorwaarde bij het toelaten van nieuwe maten en/of gewichten dat de verkeersveiligheid niet minder wordt. In dit kader is Nederland geen voorstander van het toestaan van langere trailers.

Ecocombi's

TLN ziet in dit verband duidelijke voordelen in het inzetten van langere en zwaardere voertuigen (ecocombi's). Deze combinaties kunnen aanzienlijke milieubesparingen opleveren zonder dat dit ten koste gaat van het resultaat van de ondernemer. Richtlijn 96/53 staat voor nationaal vervoer de inzet van ecocombi’s toe.

TLN heeft er met succes op aangedrongen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Er rijden er in Nederland inmiddels bijna 1.400 rond. TLN is van mening dat LZV’s ook in het grensoverschrijdende vervoer moeten kunnen worden ingezet. TLN had graag gezien dat dit in de nieuwe richtlijn ook duidelijk geregeld zou worden. Door tegenwerking van bepaalde landen of organisaties is dat helaas niet gelukt.

TLN is ook groot voorstander van het verhogen van het treingewicht in Europa. De EU-richtlijn kent nu een maximum gewicht van 40 ton. Voor het vervoer van 40' containers geldt een maximum van 44 ton. Veel landen staan voor nationaal vervoer nu ook al 44 ton toe. TLN zou graag zien dat deze waarde voor al het grensoverschrijdende vervoer gaat gelden.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN is zowel binnen Nederland als Europa nauw betrokken bij de overleggen over maten en gewichten. Via deze overleggremia, de politiek en andere kanalen probeert TLN controle te behouden over de wet- en regelgeving op het gebied van maten en gewichten.

Waar staan we nu?

Het proces tot aanpassing van richtlijn 96/53/EG is inmiddels afgerond. De Commissie en de Raad hebben begin 2015 ingestemd met een wijzigingsvoorstel. De nieuwe richtlijn is in 2015 gepubliceerd. Deze is vooral gericht op het verbeteren van de stroomlijn van vrachtauto's en aanhangwagens. Hiervoor wordt ook extra lengte toegestaan. Deze mag echter niet leiden tot verruiming van de laadlengte.

Nog geen verruiming

Ondanks de lobby van TLN komt er ook geen verruiming van het maximum gewicht in het grensoverschrijdende vervoer. Wel worden de voorschriften voor het intermodaal vervoer versoepeld. De Commissie gaat met de nieuwe richtlijn ook harder optreden tegen overbelading.

TLN had ook graag gezien dat er in de nieuwe richtlijn meer duidelijkheid zou komen inzake het grensoverschrijdende vervoer van ecocombi's. Een voorstel daartoe heeft het echter niet gehaald. Het betekent dat er ten aanzien van dit onderwerp niets verandert. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Maten en gewichten