Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Minimumloon buitenland

​​Wat speelt er?

Diverse lidstaten van de Europese Unie kennen op dit moment minimumloonwetgeving die óók van toepassing is op buitenlandse transportbedrijven: België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Noorwegen, Italië ​en ook Nederland. Op de verdiepingspagina’s onderaan deze pagina vindt u alle relevante en benodigde informatie om aan de wetgeving in die landen te voldoen.

Wat vindt TLN?

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is geen tegenstander van de invoering van dergelijke minimumlonen in verschillende lidstaten van de EU. TLN is voorstander van maatregelen die onderbetaling, uitbuiting en oneigenlijke concurrentie tegengaan. Als daarmee ook nog de concurrentieverhoudingen binnen de Europese Unie verbeterd worden, is dat voor de Nederlandse sector een win-win situatie. We verzetten ons echter wél tegen een wildgroei aan nationale maatregelen.

Tegen administratieve wildgroei

Waar TLN zich grote zorgen over maakt, is dat straks meer landen volgen en een wildgroei aan nationale uitvoeringsmaatregelen ontstaat. Dit betekent een buitenproportionele administratieve last voor ondernemers die binnen de EU actief zijn. Uiteindelijk zal dit het internationaal ondernemen binnen de EU complex maken en komt de positie van logistiek Nederland in gevaar. Bovendien drijven we steeds verder af van de oorspronkelijke interne marktgedachte en creëren we nieuwe - zij het administratieve – grenzen voor vervoer en transport.

Europese aanpak noodzakelijk

Om dit te voorkomen is een Europese aanpak nodig. Een invoering van een minimumloon in Europa zou de oplossing kunnen zijn voor transporteurs. Maar gelet op de sociaal economische verschillen onhaalbaar. Bovendien gaat 'Brussel' hier formeel niet over.

Handhaving huidige EU regelgeving de oplossing en van essentieel belang

Er bestaat nu al Europese wet – en regelgeving die er voor moet zorgen dat de werking van de Europese arbeidsmarkt en daarmee ook de concurrentieverhoudingen verbeteren. TLN pleit in de tussentijd dan ook voor:

  1. Het handhaven van de EU detacheringsrichtlijn (wat in feite betekent dat nationale arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast op in Nederland werkzaam zijnde werknemers).
  2. Het handhaven van de bestaande cabotageregelgeving in de EU.
  3. Het zo spoedig mogelijk invoeren van een EU-brede notificatieplicht om 28 nationale regelingen te voorkomen.

De werking en naleving van bestaande wet – en regelgeving valt of staat echter met adequate en uniforme handhaving er op. TLN constateert dat op dit vlak – nationaal en binnen de EU – nog heel veel te verbeteren valt. Juist nu het er niet naar uitziet dat er de komende jaren geen Europees sociaal level playing field zal ontstaan, moet handhaving van bestaande wet– en regelgeving topprioriteit worden in de EU.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN adviseert u allereerst via de verdiepingspagina’s onderaan deze pagina over hoe u het beste aan de wetgeving in de diverse landen kunt voldoen. Daarnaast volgen we uiteraard alle ontwikkelingen in de landen. We pleiten aldaar voor vrijstellingen voor Nederlandse bedrijven, aangezien zij ruimschoots voldoen aan de gestelde eisen in ons omliggende landen.

Verder is het van belang dat de administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven verlaagd worden. Eenvoudige registratieprocedures en vooral duidelijkheid. We willen van de Europese Commissie weten of Duitsland en Frankrijk deze wetgeving wel mogen toepassen op buitenlanders. Daartoe loopt nu tegen beide lidstaten een formeel onderzoek vanuit de Europese Commissie.

TLN is verder zeer actief in Brussel, dat onder andere heeft geresulteerd in het starten van een onderzoek van de Europese Commissie naar de verenigbaarheid van deze nieuwe wetgeving met het Europees recht. Die duidelijkheid is nodig, omdat meerdere landen momenteel nationale regelingen opleggen aan buitenlanders.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Minimumloon buitenland