Minimumloon Luxemburg

Per 1 juni 2017 heeft Luxemburg haar minimumloonwetgeving ook toegepast op buitenlandse werknemers. Op deze pagina vindt u informatie en advies om de Luxemburgse wet na te leven.

​Toepasselijkheid

De wetgeving is van toepassing op alle chauffeurs die in loondienst zijn of via een uitzendbureau/payrollorganisatie worden ingezet op:

  • internationale transporten van of naar Luxemburg
  • cabotageritten in Luxemburg

Registratie

Chauffeurs moeten voor iedere rit geregistreerd worden, hiervoor  moet een account aangemaakt worden op de website. Op de pagina staat ook een invulhulp.

Voor de registratie van uw chauffeurs heeft u de gegevens van uw vertegenwoordiger in Luxemburg nodig, evenals de volgende documenten van uw chauffeurs:

  • Originele/gewaarmerkte kopie van A1-verklaring
  • Originele of gewaarmerkte kopie arbeidsovereenkomst
  • Originele of gewaarmerkte kopie loonbetalingen

Bij registratie wordt ook gevraagd om een zogenaamd ‘health fitness certificate’. TLN heeft bereikt dat hiervoor de rijbewijskeuring volstaat. Bij dit onderdeel van de registratiewebsite is het mogelijk de Besluitbrief Geschikt Verklaard te uploaden. Deze brief ontvangt een chauffeur in reactie op het insturen van de Eigen Verklaring. Hebben zij deze brief niet meer? Dan kan deze opnieuw opgevraagd worden bij het CBR. Bij ‘professional qualification certificate’ is het mogelijk een kopie van de achterzijde van het rijbewijs te uploaden. Daarmee laat de chauffeur zien dat hij een code 95 bezit.

Let op! Alle documumenten moeten opgemaakt zijn in de Duitse of Franse taal.

Minimumloon

Chauffeurs die arbeid verrichten in Luxemburg, moeten voor die tijd minimaal het Luxemburgse minimumloon krijgen. Dit is afhankelijk van leeftijd en kwalificaties en ligt gemiddeld tussen de 11,55 en 13,86 euro per uur.

Vertegenwoordiger

Buitenlandse bedrijven dienen een vertegenwoordiger als aanspreekpunt te hebben voor Luxemburgse autoriteiten. Neem hiervoor contact op met partner Transport in Nood.

Documenten in de cabine 

Het is op dit moment niet helder welke documenten chauffeurs in de cabine bij zich moeten hebben. Zodra dit wél bekend is, vermelden we dit op onze website.

Handhaving en boetes

Het is op dit moment niet duidelijk of en zo ja wanneer er gestart wordt met de handhaving van deze nieuwe wetgeving. Op overtredingen staan boetes tussen de 1.000 en 5.000 euro per chauffeur en in geval van herhaling binnen twee jaar boetes van 2.000 en 10.000 euro. De boete is gemaximeerd op 50.000 euro.  

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten