Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Mobility Package

​​​​​​​​​Pak scheefgroei transportmarkt Europa aan

Op 31 mei 2017 heeft de Europese Commissie (EC) voorstellen gepubliceerd die een gelijk speelveld in Europa moeten bevorderen. Dit zijn onder andere voorstellen ten aanzien van cabotage, sociale uitbuiting, internationaal vervoer en eurovignet. ​

De EC heeft in haar analyse van de Europese transportmarkt een scheefgroei geconstateerd. Er is onvoldoende sprake van een eerlijk speelveld voor bedrijven in Europa en ook zijn de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs niet gelijk. Dit leidt tot uitwassen als het opzetten van postbusconstructies, het systematisch caboteren in andere landen tegen lage lonen en het uitbuiten van de verschillen in loonkosten in de EU.

Lidstaten reageren hierop door zelf maatregelen te treffen, zoals het verbod op doorbrengen van 45 uur rust in de cabine, het toepassen van minimumloonregelingen op vervoer en Europese wetgeving strenger uit te leggen dan eigenlijk voorgeschreven.

De EC vindt dit symptoombestrijding. De problematiek moet bij de kern aangepakt worden en dat begint met de aanpak van tekortschietende wetgeving en handhaving erop, aldus de EC. Regelgeving moet duidelijker en bovenal beter handhaafbaar worden. Om die reden heeft de EC nu een reeks van maatregelen voorgesteld die de situatie in de transportsector moet gaan verbeteren.

Proces naar gelijk speelveld

In de komende maanden gaat de Europese Raad (de ministers) en het Europees Parlement zich over het voorstel buigen. Dit proces zal enige tijd in beslag nemen, omdat de voorstellen uiterst politiek gevoelig zijn en grote verschillen van inzicht tussen Oost- en West Europa weergeven. 

Hierover moeten compromissen worden gesloten en dit proces zal naar ons idee ongeveer twee jaar in beslag nemen. Uiteraard gaat TLN zich gedurende deze tijd inzetten om de belangen voor de logistieke sector in Europa te behartigen.

Wat vindt TLN

TLN erkent dat de situatie in de EU met name na de twee EU uitbreidingen (2004 en 2007) drastisch is gewijzigd. De markt is scheefgegroeid, sterk gefragmenteerd en Europa is steeds meer een lappendeken van nationale regelingen geworden.

De voorstellen van de EC zijn per definitie niet goed of fout, maar hebben alles te maken met vertrekpunten en invalshoeken. Daarom heeft TLN twee jaar geleden al voorstellen gedaan voor een eerlijkere speelveld, het zogenoemde 13-​​puntenplan. Hierin suggereerde TLN ook om naar een Europees minimumloon te gaan, omdat de sociaal economische verschillen in Europa momenteel nog te groot zijn.​

Voor TLN is van belang dat de maatregelen bijdragen aan het verbeteren van de Nederlandse nationale en internationale vervoerder. In de voorstellen van de Europese Commissie wordt hier rekening mee gehouden.

Wilt u meer lezen over de positie en mening van TLN ten aanzien van de voorstellen van de Europese Commissie? In het position paper: Mobility Package staan de standpunten van TLN geformuleerd. ​

Voor TLN blijft dit een prioriteit:

 • het nastreven van gezonde concurrentieverhoudingen, 
 • eerlijke en gelijke spelregels voor iedereen, 
 • gekoppeld aan een doelmatige handhaving.

TLN vindt het verder van groot belang dat over het mobility package​ ​​een Europees compromis wordt bereikt. De huidige lappendeken van individuele lidstaatmaatregelen neemt alleen maar toe en dit bevordert de Europese interne markt niet.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Internationaal