Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Ontheffingen en vergunningen buitenland

​​Wat speelt er?

Er zijn veel situaties in het transport waarin niet altijd op iedere dag van de week of met ieder voertuig een transport in Europa uitgevoerd mag worden. Vrij verkeer van goederen moet soms aan extra voorwaarden voldoen, die per land ook weer verschillen. Soms betreft het rijverboden die alleen te omzeilen zijn met een ontheffing, dan weer betreft het een extra vergunning omdat er afval vervoerd moet worden. Bij afwijkende voertuigmaten of -gewichten is een ontheffing vereist. Als de lading ervoor zorgt dat het transport te lang, te breed of te zwaar wordt, is er ook een ontheffing nodig. Kortom er is een waaier aan mogelijkheden.

Wat vindt TLN?

TLN is voorstander van zoveel mogelijk gelijkschakeling van regels en voorwaarden per land, om het transport zo efficiënt mogelijk te maken. Niemand is gebaat bij een lappendeken aan regels. Met name een gelijktrekking van de uitzonderingen op een rijverbod is gewenst.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN verschaft de nodige informatie en adviezen om de ontheffing of de vergunning aan te vragen die nodig is. TLN pleit in Europees verband voor het uniformeren en harmoniseren van de regels, opdat de verschillen tussen lidstaten zo klein mogelijk worden gehouden. 'Brussel' heeft hier echter geen zeggenschap in, waardoor lidstaten hun eigen gang kunnen gaan met het bepalen van het beleid. Dat maakt het buitengewoon lastig om de gewenste doelen te bereiken.​

Ontheffing zondagsrijverbod

Voor ontheffing van het zondagsrijverbod in Frankrijk en Duitsland zijn aanvraagprocedures.

Lees meer over de aanvraagprocedure in: 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Ontheffingen en vergunningen buitenland