Rol Benelux Unie in een veranderd Europa

Ter gelegenheid van het afscheid van de Secretaris-Generaal van de Benelux Unie, Jan van Laarhoven, werd er dinsdag 13 december 2016 een symposium gehouden over de rol van de Benelux in een veranderd Europa.

​TLN was hierbij aanwezig, naast vele hoogwaardigheidsbekleders zoals Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Steeds lastiger

De rol van de Benelux Unie is de laatste jaren flink toegenomen. In het huidige Europa, waarin het met 28 lidstaten steeds lastiger is om regelgeving voor elkaar te krijgen, kan de Benelux Unie een rol spelen om wetgeving op het gebied van transport en logistiek toch in een kleinere schaal grensoverschrijdend te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 45 voet container, die nu gebruikt mag worden in de Benelux.

Status aparte

Jan van Laarhoven_lowres.jpgDit alles hebben we te danken aan een speciaal verdrag waardoor er een ‘status aparte’ geldt voor Benelux-landen binnen de Europese Unie. Dankzij Jan van Laarhoven heeft ook TLN zijn wensen kenbaar kunnen maken binnen de Benelux Unie en zijn er daadwerkelijk zaken gerealiseerd waar onze sector baat bij heeft.

Vertegenwoordigers

De bijeenkomst vond plaats in het Egmont Paleis in Brussel, waar naast TLN ook vele vertegenwoordigers uit België, Nederland en Luxemburg bij aanwezig waren. Het symposium werd afgetrapt door de Luxemburgse ambassadeur Gaston Stronck. Daarnaast sprak Didier Reynders, Belgische minister van Buitenlandse Zaken, over het veranderde beeld van de Benelux Unie.

Belangrijk instrument

In de ogen van veel mensen is de Benelux Unie ‘iets van vroeger’ en velen vragen zich af of het nog bestaat. Minister Reynders verzekerde de aanwezigen dat de Benelux Unie terug is en een belangrijk instrument is in het versterken van onze positie in Europa.

Voorbeeld voor de rest

Frans Timmermans_lowres.jpgOok Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, roemde het aandeel van Secretaris-Generaal Jan van Laarhoven om de Benelux weer op de kaart te zetten. Volgens Timmermans heeft hij ervoor gezorgd dat de Benelux Unie weer een daadkrachtige organisatie is geworden die resultaatgericht te werk gaat. De Benelux heeft gezorgd voor een verdieping van de interne markt en gefunctioneerd als een laboratorium voor de Europese Unie; de zogenoemde proeftuin van Europa. Met het oog op de nabije toekomst van Europa zei Timmermans dat de Benelux een daadkrachtig middel kan zijn tegen het huidige klimaat van wantrouwen binnen de EU en dat de Benelux-landen een voorbeeld vormen voor de rest van Europa.

Banden aangehaald

Ook TLN heeft de afgelopen jaren de banden met de Benelux Unie aangehaald. Het grensoverschrijdend gebruik van de 45 voet container is inmiddels een feit en hopelijk kunnen we ook binnenkort met de ecocombi en e-CMR de grens over. Deze gesprekken worden momenteel gevoerd.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten