Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Pensioen

​​​​​​​​​​​​HR Pakket voor werkgevers

Op zoek naar makkelijk toegankelijke pensioeninformatie? Maak dan gebruik van het HR-pakket. Hierin zit een handige checklist met de voornaamste informatie over de pensioenregeling. Maar ook informatie die u kunt delen met uw medewerkers zoals een boekje over het opbouwen van pensioen bij Pensioenfonds Vervoer alsmede formulieren voor waardeoverdracht. Op de pagina staan documenten die gebruik kunnen worden bij in dienst treding van werknemers of bij vragen van medewerkers.

Workshop pensioenregeling

TLN organiseert jaarlijks meerdere workshops over de pensioenregeling in onze sector. Op een praktische manier wordt de regeling van Pensioenfonds Vervoer toegelicht. Zo wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid tot vervroegen van het pensioen of deeltijdpensioen, ondanks de opschuivende AOW leeftijd. Met name deeltijdpensioen wordt steeds vaker ingezet om een betere balans werk en privé te verkrijgen.

De workshops worden gegeven door de Pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer. Door de kleine groepen bestaat er veel ruimte om ook uw eigen vragen te kunnen stellen en in te gaan op actuele ontwikkelingen. ​Aanmelden voor de workshop pensioen kan via de agenda van TLN. Zoek op pensioen.

Pensioenfonds Vervoer

Het bestuur van het Pensioenfonds is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de pensioenregeling. Het bestuur bestaat uit tien bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Drie bestuursleden namens de werknemers, één namens de gepensioneerden, vier namens de werkgevers en twee onafhankelijke expertbestuurders.

TLN is met drie bestuursleden vertegenwoordigd in het bestuur. Op de website van het Pensioenfonds Vervoer staat actuele informatie over de pensioenregeling inclusief de kerngetallen, de jaarverslagen, de verplichtstelling en de dekkingsgraad. ​

​De Engelstalige brochure over het Pensioenfonds Vervoer kunt u hier lezen.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

    039c4915-6273-4659-909b-4a75ac497f28

     

    Pensioen