Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Preventie en verzuim

​​​​Gewijzigde Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzingen is de introductie van een verplicht basiscontract voor Arbodienstverlening. Het contract moet aan een aantal minimale voorwaarden voldoen, zoals vrije toegang tot de bedrijfsarts en de mogelijkheid van een 'second opinion'. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Verder is de positie van de preventiemedewerker versterkt, krijgt het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid en worden de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Nadere informatie over de gewijzigde Arbowet is hier te vinden.

Op 21 september organiseert STL in de ochtend een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe Arboregelgeving. Daarbij komen ook de aangescherpte privacyregels rondom de ziekmelding aan de orde. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan vanaf 1 augustus.

Een uitgebreid informatieblad voor werkgevers is in de maak.

​​​​​​​​​​​Werkomgeving

Een gezonde en veilige werkomgeving is van groot belang. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die werkgevers moeten bieden, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Daarom is TLN actief betrokken bij Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). De stichting ondersteunt werkgevers bij het realiseren van hun personeel- en organisatiebeleid ​en staat werknemers bij met tips en advies voor een mooie loopbaan in de sector transport en logistiek.​​

​​Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting. Dit betekent dat er een boete kan volgen wanneer er geen RI&E is.

In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Na de inventarisatie volgt een plan van aanpak met daarin​ maatregelen om ​risico's te voorkomen of te verminderen​. ​Meer informatie over RI&E en het opstellen van dit document is hier te vinden.

Acties TLN

TLN oefent invloed uit op arbo-wetgeving die de overheid ondernemers wil opleggen. Haalbaarheid en aansluiting bij de praktijk zijn belangrijke uitgangspunten. ​Regelgeving en boetes moeten geen doel op zich zijn. Regelmatig vindt daarom overleg plaats met verschillende partijen waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de inspectie. 

​Workshop Verzuimbegeleiding

Twee casemanagers van STL delen hun kennis over het beïnvloeden van arbeidsverzuim tijdens deze interactieve workshop verzuimbegeleiding.

De workshop is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Preventie
  • Begeleiding eerste twee jaar (Wet verbetering Poortwachter)
  • Gevolgen instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Na afloop weet u meer over de mogelijkheden om arbeidsverzuim te voorkomen, welke stappen passen bij een goede begeleiding. Wat mag wel en niet gevraagd worden, en wat zijn de financiële consequenties van instroom in de WGA.

De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft met verzuimbegeleiding.

  • Aanmelden voor de workshop verzuimbegeleiding kan via de agen​da van TLN. Zoek op verzuimbegeleiding.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

cda3e3db-2674-4c08-9913-c365b32a4a00

 

TLN Communities

Preventie en verzuim