Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Preventie en verzuim

​​​​​​​​​​Werkomgeving

Een gezonde en veilige werkomgeving is van groot belang. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die werkgevers moeten bieden, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Daarom is TLN actief betrokken bij Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). De stichting ondersteunt werkgevers bij het realiseren van hun personeel- en organisatiebeleid ​en staat werknemers bij met tips en advies voor een mooie loopbaan in de sector transport en logistiek.​​

​​​​Verzuimregelement​​ en verzuimbegeleiding

​Verzuim​​​ komt niet altijd door ziekte. Er kunnen ook andere oorzaken zijn voor verzuim. H

​​​We willen het verzuim in de sector transport en logistiek verlagen. Het gaat dan vooral om verzuim dat we kunnen voorkomen. Want verzuim komt niet altijd door ziekte. Het komt regelmatig voor dat verzuim ergens anders door komt. Bijvoorbeeld door een conflict met een collega of leidinggevende.​

​​Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting.  Dit betekent dat er een boete kan volgen wanneer er geen RI&E is.
In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Na de inventarisatie volgt een plan van aanpak met daarin​ maatregelen om ​risico's te voorkomen of te verminderen​. ​Meer informatie over RI&E en het opstellen van dit document is hier te vinden.

Acties TLN

TLN oefent invloed uit op arbo-wetgeving die de overheid ondernemers wil opleggen. Haalbaarheid en aansluiting bij de praktijk zijn belangrijke uitgangspunten. ​Regelgeving en boetes moeten geen doel op zich zijn. Regelmatig vindt daarom overleg plaats met verschillende partijen waaronder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de inspectie. 

Meer weten?

Lees het Verzuimreglement.​

​Workshop Verzuimbegeleiding

Twee casemanagers van STL delen hun kennis over het beïnvloeden van arbeidsverzuim tijdens deze interactieve workshop verzuimbegeleiding.

De workshop is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Preventie
  • Begeleiding eerste twee jaar (Wet verbetering Poortwachter)
  • Gevolgen instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Na afloop weet u meer over de mogelijkheden om arbeidsverzuim te voorkomen, welke stappen passen bij een goede begeleiding. Wat mag wel en niet gevraagd worden, en wat zijn de financiële consequenties van instroom in de WGA.


De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft met verzuimbegeleiding.

  • Aanmelden voor de workshop verzuimbegeleiding kan via de agen​da van TLN. Zoek op verzuimbegeleiding.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

040d1857-c31c-441b-84c2-6d9290f8fea9

 

TLN Communities

Preventie en verzuim