Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Preventie en verzuim

​​​​​Gewijzigde Arbowet

Op 1 juli 2017 is de Ar​bowet gewijzigd. Zo krijgen werknemers het recht de bedrijfsarts te bezoeken ook als zij nog niet verzuimen. En krijgt de bedrijfsarts de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken. 

In deze Praktijkinfo staan de belangrijkste wijzigingen op een rij​. Ook wordt ingegaan op wat de werkgever aan gegevens van de werknemer mag vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces.​

Sector heeft eigen RI&E

Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een RI&E is het fundament van het arbobeleid. Als bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk.

Daarom heeft de sector een RI&E laten maken door werkgevers en werknemers in een branche. Het instrument is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in een branche. Een ondernemer die gebruik maakt van het instrument weet zo dat hij geen risico’s over het hoofd ziet en niet wordt lastig gevallen met vragen over onderwerpen die niet relevant zijn. Dit scheelt tijd en maakt het opstellen van een RI&E makkelijker.

Omdat onze branche RI&E door de overheid erkend is hebben gebruikers met maximaal 25 werknemers die een erkende RI&E-instrument gebruiken nog een voordeel. Zij krijgen vrijstelling van de RI&E-toetsing
 

​​​​​​​​​​​Veilig en gezond werken

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die werkgevers moeten bieden, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid.

TLN is actief betrokken bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Het Sectorinstituut ondersteunt werkgevers bij het realiseren van hun personeel- en organisatiebeleid ​en staat werknemers bij met tips en advies voor een loopbaan in de sector transport en logistiek.​​

​Workshop Verzuimbegeleiding

Twee casemanagers van STL delen hun kennis over het beïnvloeden van arbeidsverzuim tijdens deze interactieve workshop verzuimbegeleiding.

De workshop is opgesplitst in drie onderdelen:

  • Preventie
  • Begeleiding eerste twee jaar (Wet verbetering Poortwachter)
  • Gevolgen instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Na afloop weet u meer over de mogelijkheden om arbeidsverzuim te voorkomen, welke stappen passen bij een goede begeleiding. Wat mag wel en niet gevraagd worden, en wat zijn de financiële consequenties van instroom in de WGA.

De workshop is bedoeld voor iedereen die binnen het bedrijf te maken heeft met verzuimbegeleiding.

  • Aanmelden voor de workshop verzuimbegeleiding kan via de agen​da van TLN. Zoek op verzuimbegeleiding.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

26445573-965e-4d22-a810-2e3d869c4580

 

Preventie en verzuim