Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Rij- en rusttijden

​​​Iedere werkgever, zelfstandig bestuurder en chauffeur heeft ermee te maken: de rij- en rusttijden. Hoe lang mag er worden gereden? Hoe lang en wanneer moet er worden gepauzeerd? Hoe lang moet de rust zijn? Mag de rust worden genoten in de cabine? Vragen waar u dagelijks mee te maken heeft.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is uw deskundig adviseur en helpt u op weg met de volgende informatie, producten en diensten:

Rij- en rusttijden; gebaseerd op Europese regels

De Europese regelgeving zet gedetailleerde kaders neer waarbinnen er gereden en gerust mag worden. De regels zijn onder andere te vinden in de verordeningen EG 561/2006 ​en EU 165/2014. ​Nederland heeft de Europese regelgeving opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Op dit moment staan de Europese regels ter discussie in het kader van het 'Mobility Package'. Zo zijn er voorstellen gedaan rondom de 45 uur rust, het eens in de 3 weken huiswaarts keren, het vergroten van de flexibiliteit voor het nemen van de lange wekelijkse rust, en het inperken van de flexibiliteit voor het compenseren van de korte wekelijkse rust (verplicht te koppelen aan minimaal 45 uur).

Wat vindt TLN?

TLN is voor regelgeving die uniform wordt uitgelegd en gehandhaafd en voor een humane behandeling van chauffeurs. De regelgeving en handhaving moet bijdragen aan de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden. Frankrijk en België hanteerden bijvoorbeeld een verbod op de 45 uur rust in de cabine terwijl de verordening op dit punt niet duidelijk was.

TLN onderstreept de doelstellingen van de verordening en zet zich in voor een regeling die uitvoerbaar en werkbaar is. TLN wil een uitzondering op het verbod op de wekelijke rust wanneer deze wordt genoten op een beveilligde parking met adequate voorzieningen en dat de chauffeur minimaal eens in de vier weken naar huis kan (zie ook onze pagina 45 uur rust).

TLN wil ook verbeteringen in de duidelijkheid van teksten en verbetering van de regels voor rij- en rusttijden. Zo zou de verplichte pauze genoten moeten kunnen worden in drie keer een kwartier in plaats van de huidige verplichte volgorde van 15 + 30 minuten.

​​​​​Data workshops 2019

Informatiesessies Smart tacho 2019 en digitaal toezicht

Meer informatie​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

8ea8d110-dd9c-4348-87d6-0214e49939ac

 

Personeel en arbeid
Tachograaf