Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Schade

​​Schade komt in veel verschillende vormen voor. Zodra de soort schade is bepaald moet worden beoordeeld of de betreffende schade onder een van uw verzekeringen valt. U dient hiervoor uw verzekeringspolissen na te kijken, en de daarbij behorende algemene voorwaarden. Over de verschillende soorten schades waar logistiek dienstverleners vooral mee te maken hebben leest u op de verdiepingspagina 'Soorten schade.' 

Het is verstandig om de schade in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw verzekeraar te melden. Die kan dan beoordelen of er een expertiserapport moet worden opgesteld. Het te laat melden van schade kan tot gevolg hebben dat dekking wordt geweigerd.

Laat de verzekeraar beoordelen

Wees voorzichtig met het aanvaarden van aansprakelijkheid. Laat die beoordeling bij voorkeur over aan uw verzekeraar. Dit om te voorkomen dat u aansprakelijkheid erkent of dat u andere dingen zegt of doet die het verweer van de verzekeraar kunnen benadelen.

Bedraagt de schade minder dan het overeengekomen eigen risico, dan zult u de schade in principe zelf af moeten wikkelen. De juristen van TLN kunnen u daarbij helpen. Zij kunnen u helpen het antwoord te vinden op vragen zoals: ben ik aansprakelijk? Kan ik mijn schade op iemand verhalen? Zo ja, hoe doe ik dat? En onder welke polis valt de schade?

Schade verhalen

Voor de vraag of schade op iemand anders kan worden verhaald moet worden vastgesteld wie aansprakelijk kan worden gesteld voor de door u geleden schade en wat uw relatie is met de schadeveroorzaker. Dat is bepalend voor een kansrijke schadeclaim.

Contractuele relatie of niet?

Als de schade is ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een vervoerovereenkomst of een overeenkomst voor logistieke dienstverlening, dan kan de aansprakelijkheid worden bepaald op basis van de bepalingen in de betreffende overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Heeft u met de schadeveroorzaker geen contractuele relatie, dan hangt het er van af of u kunt bewijzen dat degene op wie u de schade wilt verhalen ten opzichte van u onrechtmatig heeft gehandeld. U zult dan ook moeten bewijzen dat er direct (causaal) verband bestaat tussen uw schade en de onrechtmatige daad. 

Het is in bepaalde situaties ook mogelijk om schade op iemand te verhalen, omdat die op basis van een bepaalde hoedanigheid aansprakelijk is. Dit wordt 'risico-aansprakelijkheid' genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de aansprakelijkheid als ouder, werkgever en eigenaar van een gebouw.

Wat als u zelf aansprakelijk wordt gesteld?

Het bovenstaande geldt ook als u zelf aansprakelijk wordt gesteld voor schade. In veel gevallen zal het gaan om contractuele aansprakelijkheid. Dat is vervelend, maar ook inherent aan het feit dat er werkzaamheden worden verricht. Er kan immers altijd iets mis gaan. Uw aansprakelijkheid wordt dan bepaald door de bepalingen in de betreffende overeenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden.

Bent u verzekerd voor de geclaimde schade? Meld de schade dan zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal uw aansprakelijkheid conform de met uw klant afgesproken voorwaarden afwikkelen. Discussies daarover met uw klant kunt u het beste overlaten aan uw verzekeraar. Gaat u toch zelf de discussie aan, of betaalt u toch schadevergoeding, dan is de kans zeer groot dat u de schade zelf draagt en niet op uw verzekeraar kunt verhalen.

U kunt het beste uw relatie meedelen dat de zaak bij de verzekeraar ligt, en dat zij van de verzekeraar zullen horen of, en zo ja tot welk bedrag, de schade vergoed zal worden.

Vragen over ontvangen schadeclaims kunt u ook voorleggen aan de juristen van TLN. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de aansprakelijkstelling. Zij kunnen u helpen met een geschil over aansprakelijkheid en vragen over o.a. een standpunt van uw verzekeraar en uw verzekeringspolissen.

Welke schaderisico’s moet ik verzekeren?

Een risico wordt verzekerd, omdat men het risico niet zelf wil nemen of niet zelf kan dragen. Feit is dat de gevolgen van een schade heel groot kunnen zijn, en dat het zelfs een faillissement tot gevolg kan hebben. Dat geldt ook voor logistieke dienstverleners. Welke verzekeringen u het beste kunt afsluiten leest u op deze website in het onderwerp 'Verzekeringen'.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Schade
Transportrecht