Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Security

​​Wat speelt er?

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen die ten behoeve van de gehele logistieke keten worden getroffen en die zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen. Uitgangspunt is de beveiliging van de hele keten, dus van producent tot afnemer. Een belangrijk doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Het gaat ook om nieuwe markten en mogelijkheden om meer winst te realiseren. 

Wat vindt TLN?

Supply chain security hoort een vast onderdeel te zijn van het beleid van elke onderneming. Het verdient aanbeveling om een analyse van de eigen specifieke situatie te (laten) maken, bewust om te gaan met de risico’s en passende preventieve maatregelen te nemen. In diverse beveiligingsinitiatieven (bijvoorbeeld AEO, TAPA, EU-Verordeningen m.b.t. luchtvrachtbeveiliging, C-TPAT en ISO) wordt concreet aangegeven welke maatregelen genomen moeten worden. Zoals screening van personeel, het op juiste wijze vastleggen van persoonsgegevens, het uitsluitend inschakelen van betrouwbare partners, inrichten en beveiligen van laad- en losplaatsen, het opstellen van security plannen, inzet van het juiste materieel, training van chauffeurs en beveiliging van vrachtauto's.

De veiligheid van het personeel (de chauffeur) wordt daarbij niet vergeten. Betrouwbaarheid wordt in de logistieke keten een steeds belangrijker aspect en speelt een cruciale rol inzake supply chain security.  

 Welke acties onderneemt TLN?

TLN benadrukt in haar lobby richting overheid en politiek het belang van een veilige supply chain. Ondernemers die investeren in beveiligingsmaatregelen moeten kunnen rekenen op adequate opsporing en vervolging door politie en Openbaar Ministerie.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Security
Criminaliteit