Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Sluiten van overeenkomst

Als we het over overeenkomsten hebben, hebben we het niet alleen over een schriftelijk contract, maar ook over mondelinge overeenkomsten (afspraken), of een overeenkomst die u per e-mail heeft gesloten. Het sluiten van overeenkomsten vormt dan ook de basis van uw werkzaamheden.

Met wie sluit u de overeenkomst?

Een vraag die te weinig gesteld wordt is de vraag met wie u de overeenkomst sluit. Is deze persoon wel bevoegd om de overeenkomst te sluiten? 

Als de persoon met wie u contracteert niet bevoegd blijkt, dan kunt u schade lijden omdat de klant niet tot betaling van uw factuur overgaat. Meer informatie over (vertegenwoordigings)bevoegdheid leest u op de verdiepingspagina bevoegdheid.

Totstandkoming

Een overeenkomst komt altijd tot stand door aanbod en aanvaarding. Stel u wordt gebeld met de vraag of u vier pallets van A naar B kunt vervoeren en wat dat gaat kosten. Dit is nog geen aanbod, maar ook geen aanvaarding. Het aanbod komt als u aangeeft dat u de vier pallets voor € X van A naar B kunt vervoeren. Als hierop akkoord wordt gegeven, is dat de aanvaarding en is er sprake van een overeenkomst.

Uiteraard kan het zijn dat er nog onderhandeld wordt over de prijs, gedurende deze onderhandelingen is er nog geen overeenkomst. Die is er pas als partijen het met elkaar eens zijn. Wat partijen moeten overeenkomen en waarover moet worden onderhandeld verschilt per overeenkomst. Voor u zal de prijs een belangrijk component vormen, maar daarnaast moet u ook denken aan uw rechten, plichten en uw aansprakelijkheid.

In geval van een vervoerovereenkomst wordt al veel geregeld door het Transportrecht. Lees meer over Transportrecht. Er blijft echter ruimte om, voor zover geen sprake is van dwingend recht, afwijkende of aanvullende afspraken te maken. Bij het aangaan van een overeenkomst moet u dus al goed nadenken over de inhoud van hiervan. 

Mondeling of schriftelijk

Mondeling zaken doen is juridisch gezien mogelijk, maar het is aan te raden deze afspraken schriftelijk vast te leggen ter voorkoming van bewijsproblemen.

TLN raadt aan om overeenkomsten schriftelijk te sluiten. Bijvoorbeeld door afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst, die door zowel u als door uw klant wordt ondertekend.

U kunt er ook voor kiezen om de klant een schriftelijk aanbod te doen in de vorm van een offerte, die de klant moet aanvaarden. Meer hierover leest u op pagina over Offerte. Een andere mogelijkheid is om naar aanleiding van de telefonisch gemaakte afspraken (overeenkomst) een opdrachtbevestiging af te geven. Lees meer over Opdrachtbevestiging.

De inhoud van de overeenkomst

Indien u niet goed nadenkt over de inhoud van de overeenkomst, kunt u grote risico’s lopen. De wet regelt namelijk een aantal zaken wel, maar laat veel zaken ongeregeld. Hierdoor is de kans op discussie met uw klant groot.

Daarnaast heeft u dan ook uw eigen financiële positie niet goed beschermd. Dit geldt te meer indien u Warehousing & value added logistics doet. Lees meer over Warehousing & value added logistics. Het is daarom van belang om uw afspraken goed vast te leggen.

Algemene voorwaarden

Vaak zult u helemaal geen schriftelijke overeenkomst sluiten. In dergelijke gevallen kan een goed gebruik van algemene voorwaarden al veel zorgen uit handen nemen. Algemene voorwaarden kunnen namelijk gemakkelijk deel uitmaken van de overeenkomst, waardoor u eenvoudig de voor u belangrijke zaken geregeld heeft en uw risico’s vermindert.

Om het u gemakkelijk te maken zijn er meerdere standaard algemene voorwaarden opgesteld die u kunt gebruiken. Belangrijk is dan ook dat u uw huishouding met betrekking tot algemene voorwaarden als eerste op orde heeft. Lees meer over (het gebruik van) Algemene voorwaarden (FENEX-leden: zie de website van FENEX).

Modelcontracten

Indien u wel een schriftelijke overeenkomst wilt sluiten, kunnen wij u helpen. Wij hebben namelijk meerdere modelcontracten beschikbaar. U kunt ons altijd bellen of e-mailen om te kijken of wij wellicht een model hebben van het door u gezochte contract.

Maatwerk

Wilt u een specifieke overeenkomst waarvan wij geen model hebben? Of wenst u het model niet te gebruiken maar wilt u enkel de door u gewenste afspraken in de overeenkomst opnemen? Neemt u dan contact met ons op.

Beoordeling van contracten

Het komt vaak voor dat u niet degene bent die een overeenkomst aan de klant voorlegt. De klant legt een overeenkomst aan u voor met het verzoek om dit te ondertekenen. Wij helpen u hier graag met het beoordelen van de overeenkomst. Hiervoor gelden voor TLN-leden speciale tarieven. U kunt de overeenkomst naar juridisch@tln.nl sturen. Vermeld daarbij ook tegen welke onduidelijkheden u bent aangelopen bij het lezen van de overeenkomt.

Ook voor andere ondersteuning (zoals eventuele wijzigingsvoorstellen), kunt u contact met ons opnemen.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Sluiten van overeenkomst
Eindigen van overeenkomst; Schade; FENEX Voorwaarden