Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Sociale innovatie

​Innovaties komen niet meer alleen van hogerop, maar vaak juist van de werkvloer. Veel bedrijven in de logistiek missen de sociaal innovatieve context die juist nodig is om innovaties succesvol te laten zijn.

Zonder vernieuwing op het social gebied, zijn technologische vernieuwingen gedoemd te mislukken. Doel van sociale innovatie is om het concurrentievermogen en de productiviteit van de sector te verhogen.

Nieuwe technologieën, digitalisering en duurzaamheidsvraagstukken veranderen de logistieke sector in rap tempo. Die ontwikkelingen hebben grote impact op de manier van werken. En medewerkers weten vaak niet goed hoe ze met de snelle ontwikkelingen om moeten gaan. Maar zonder vernieuwing op het sociale gebied, zijn technologische ontwikkelingen gedoemd te mislukken. Doel van sociale innovatie is om het concurrentievermogen en de productiviteit van de sector te verhogen.

Sociale innovatie in transpo​​rt- en logistieke bedrijven

De sector heeft te maken met een vergrijsd en traditioneel imago. Ook hebben we te maken met een versnippering van bedrijven, terwijl samenwerken juist belangrijker dan ooit is. In de praktijk blijkt het lastig om voldoende personeel te vinden om de klus zo efficiënt mogelijk geklaard te krijgen. Hoe kun je hier als bedrijf mee omgaan?

Sociale innovatie is hier een middel voor. TNO-onderzoek onder logistieke bedrijven wijst uit dat bedrijven die investeren in de kwaliteit van het werk en de betrokkenheid van de medewerkers innovatiever zijn dan bedrijven die hun medewerkers willen overtuigen of veranderen.

Roadmap Sociale Innov​​atie

Om sociale innovatie meer onder de aandacht te brengen, heeft TNO de ‘Roadmap Sociale Innovatie’ gelanceerd. Doel hiervan is een gezamenlijke, gecoördineerde en onderbouwde aanpak voor sociale innovatie in de logistieke sector neer te zetten.

x.jpg

Sociale innovatie in ​de prakt​ijk

Inn​overen kun je leren

Om te betrokkenheid van medewerkers te verhogen, ontwikkelden de onderzoekers het spel 'Innoveren kun je leren'. Met dit spel kunnen medewerkers ervaren hoe het is om mee te werken aan innovatie en vernieuwing binnen het bedrijf.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Sociale innovatie
    Arbeidsmarkt; Opleiding; Participatiewet