Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Stedelijke distributie

​​​Wat speelt er?

Stedelijke distributie is de bevoorrading van de winkels, horeca en kantoren in de (binnen-)steden. Landelijke en lokale overheden willen dat stedelijke distributie schoon, veilig en stil plaatsvindt en daarnaast blijft het aantal inwoners in de steden de komende decennia toenemen. Dit betekent dat de vraag naar producten in de (binnen-)steden blijft groeien, terwijl de beschikbare ruimte in de stad afneemt. Dit maakt van stedelijke distributie een specialisme. 

​De TLN-leden in de deelmarkt TLN Distributie zijn de stadsdistributiespecialisten. Dít zijn de koplopers die investeren in nieuwe technologieën, alternatieve brandstoffen en nieuwe logistieke concepten om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die gemeenten stellen aan wegtransportmiddelen die zorgen voor de stedelijke bevoorrading.

Steeds meer gemeenten zijn bereid om, in ruil voor de investeringen die vervoerders doen in schone en stille voertuigen, een tegenprestatie te leveren in de vorm van ‘privileges’. Bijvoorbeeld het toestaan van gebruik van bus- en taxibanen of het toestaan van bevoorrading buiten de venstertijden voor zero-emissie voertuigen.

Afspraken hierover zijn vastgelegd in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD ZES), die in 2014 ondertekend is door een groot aantal bedrijven, overheden en brancheorganisaties, waaronder TLN.

Topsector zet Stadslogistiek op actieagenda

In 2015 heeft de Topsector Logistiek besloten haar actieagenda uit te breiden met Stadslogistiek om hiermee aan te sluiten bij de GD ZES.

Vanuit de Topsector zijn Arthur van Dijk (voorzitter TLN) en Walther Ploos van Amstel (Hogeschool van Amsterdam) toegevoegd aan het Kernteam GD ZES. Ook is het kernteam uitgebreid met een vertegenwoordiger van het bereikb​aarheidsprogramma Beter Benutten.

Wat vindt TLN?

TLN is één van de ondertekenaars van de GD ZES en onderschrijft daarmee de doelstelling om te komen tot zero emissie belevering van de binnensteden in 2025. TLN pleit voor het landelijk uitrollen van succesvolle oplossingen voor duurzame belevering van de binnenstad: als een nieuw type voertuig in (binnen-)stad X is toegestaan, dan moet dit type voertuig ook in andere steden in Nederland kunnen worden ingezet en moeten daarvoor in alle steden identieke privileges gelden.

TLN is van mening dat (lokale) overheden niet uitsluitend eisen moeten stellen aan het beroepsgoederenvervoer, maar ook de winkeliers en horecaondernemers in de binnensteden moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Tot slot is TLN van mening dat niet alleen eisen moeten worden gesteld aan vrachtauto’s in de binnenstad, maar dat deze eisen ook van toepassing moeten zijn op bestel-, taxi- en personenauto’s, het openbaar vervoer en de eigen gemeentelijke voertuigen. 

Welke acties onderneemt TLN?

Lobby

TLN is actief in de lobby en bij de ontwikkeling van beleid ten aanzien van stedelijke distributie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. TLN-specialisten (Adviseurs Ruimtelijke Ordening Verkeer en Vervoer) en –leden zijn in een groot aantal Nederlandse gemeenten gesprekspartner van lokale ambtenaren, bestuurders en overige stakeholders en dragen daarmee bij aan de praktische invulling van duurzame stedelijke distributie.

Op landelijk niveau heeft TLN uitstekende contacten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verwante brancheorganisaties, uitvoeringsinstanties zoals Rijkswaterstaat en Connekt en diverse hogescholen en universiteiten. TLN is vertegenwoordigd in de Kerngroep GD ZES, die formeel is gekoppeld aan de Topsector Logistiek en het programma Beter Benutten.

Publicaties

TLN besteedt regelmatig aandacht aan het onderwerp Stedelijke distributie in het TLN Magazine en op de TLN-website. In de special Stedelijke Distributie, uitgegeven bij de ondertekening van GD ZES, zijn artikelen over dit onderwerp uit de periode 2005-2014 gebundeld, uiteraard aangevuld met informatie over de GD ZES. Deze special is nog beperkt voorradig en op te vragen via tlndistributie@tln.nl

Kaart Stedelijke distributie

In het voorjaar van 2015 is de Kaart Stedelijke Distributie gepubliceerd. De leden van de deelmarkt TLN Distributie kunnen hierop onder meer aangeven of zij beschikken over een stads- of een regio-DC, gebruik maken van alternatieve brandstoffen, samenwerken in een of meer netwerken en of zij ook B2C-leveringen verzorgen.

De Kaart Stedelijke Distributie is voornamelijk bedoeld om (lokale) overheden te informeren over de in Nederland actieve distributiespecialisten en de mogelijkheden die zij kunnen bieden. De kaart is beschikbaar via de verdiepingspagina Kaart stedelijke distributie. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Stedelijke distributie
Milieuzones; Milieuzones buitenland; Ontheffingen en vergunningen