Kaart Stedelijke Distributie

Met de Kaart Stedelijke Distributie laat TLN zien hoe distributie naar de Nederlandse binnensteden door het beroepsgoederenvervoer is georganiseerd.

Bereikbaarheid van de binnenstad en het verduurzamen van stedelijke distributie zijn onderwerpen op de agenda’s van veel overheden op zowel lokaal, nationaal als Europees niveau. Vaak ontbreekt het aan inzicht in de huidige mogelijkheden.

De Kaart Stedelijke Distributie geeft concreet antwoord op vragen die in veel discussies over het verduurzamen van het stedelijk distributievervoer telkens weer worden gesteld: ‘Waarom organiseren we het distributievervoer in de binnenstad niet vanuit stadsdistributiecentra?’ en ‘Waarom wordt er niet beter samengewerkt zodat er meer goederen gebundeld uitgeleverd kunnen worden?’

Selecteer op o.a. stads-DC

Met de kaart kunnen gemeentes en bedrijven die in de binnensteden willen leveren snel een geschikt stads- of regio-DC vinden. Ook is selecteren mogelijk op onder meer provincie, distributienetwerk, alternatieve brandstoffen en keurmerken. ​Op de kaart worden uitsluitend deelmarktleden van TLN Distributie opgenomen die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten