TruckBreak

Het reserveringssysteem TruckBreak maakt beschikbare ontkoppellocaties op terreinen van vervoerders en verladers inzichtelijk.

Naast het groeiende parkeerprobleem komt langzaamaan een ander knelpunt in de logistiek naar voren: gemeenten nemen steeds meer maatregelen om te komen tot schone binnensteden. De logistieke aanpak van de bevoorrading van steden dient daarin mee te bewegen.

TLN, evofenedex, vrachtautofabrikanten en de overheid hebben daarom in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek-overeenkomst afgesproken dat vervoerders binnensteden vanaf 2025 enkel met zero emission-materieel mogen bevoorraden. De bevoorrading van binnensteden zal mede om die reden steeds vaker met kleinere en elektrisch aangedreven voertuigen worden uitgevoerd.​​

Ecocombi's
Daarnaast zetten vervoerders steeds vaker een ecocombi (ook wel: LZV) in. Inmiddels rijden er meer dan 1.800 van dze 25,25 meter lange voertuigcombi's op de Nederlandse wegen. De ecocombi biedt voordelen voor wat betreft de efficiëntie van het transport en de uitstoot van luchtvervuilende emissie's. Gevolg van deze ontwikkeling is echter dat deze vervoerders hun lading, bestemd voor binnensteden, steeds vaker dienen uit te wisselen tussen groot en kleiner transportmaterieel, aangezien een ecocombi in zijn geheel de binnenstad niet in mag rijden.

Beide ontwikkelingen vragen om een logistiek ontkoppelpunt​ aan de rand van de stad, bij voorkeur in nabijheid van een hoofdroute en op een bestaand terrein van een vervoerder of verlader. Het is belangrijk dat vervoerders deze ontkoppel- en parkeerlocaties weten te vinden en tijdig een plek kunnen reserveren.

​TruckBreak
Daarom is er nu een digitaal reserveringssysteem ontwikkeld door TLN, evofenedex en het ministerie van I&W, in samenwerking met verladers en vervoerders. Doel van het systeem is om bedrijven te ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk organiseren van hun logistieke activiteiten. Dit door het bieden van voldoende mogelijkheden om te ontkoppelen, zodat bedrijven met de grootst mogelijke voertuigen naar de rand van de stedelijke gebieden kunnen rijden.

  • ​Meer informatie over ontkoppel- en parkeerlocaties​ en het reserveringssysteem staat op www.truckbreak.nl. Hier zijn ook algemene voorwaarden en de gebruikershandleiding te vinden.
  • Heeft u interesse in dit reserveringssysteem of hebt u vragen? Neem dan contact op met Jacqueline Persoon van TLN, via de mail of telefonisch op 06-51250149.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten