Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Digitale tachograaf

​​​Wat speelt er?

Lange tijd verkeerde het vervoerend bedrijfsleven in onzekerheid over de introductie van de digitale tachograaf. Uiteindelijk is deze ingevoerd voor nieuwe voertuigen boven de 3,5 ton. De oorspronkelijke invoeringsdatum was gepland in augustus 2004. Omdat lidstaten, fabrikanten en softwareleveranciers niet op tijd klaar waren voor de introductie van de digitale tachograaf, is deze introductie tot twee maal toe uitgesteld. In eerste instantie tot augustus 2005, daarna tot 1 januari 2006. Uiteindelijk werd pas heel kort van te voren bekend dat de invoering op 1 mei 2006 een feit werd.

De Europese Commissie heeft in 2013 een ingrijpende update van de digitale tachograaf voorgesteld. Doel is het aantal fraudegevallen met de digitale tachograaf te verminderen. Het voorstel is daarom gericht op betere handhaving en een vermindering van de administratieve last door de technische aspecten verder te ontwikkelen.

Om de bevoegde autoriteiten te helpen gerichte controles uit te voeren, zal het mogelijk worden dat de tachograaf gegevens uitwisselt met de autoriteiten terwijl het voertuig rijdt. Ook zal het mogelijk worden dat de exacte locatie van het voertuig automatisch wordt geregistreerd via satellietplaatsbepaling. 

Wat vindt TLN?

TLN heeft haar bedenkingen geplaatst bij het feit dat uit het huidige wetsvoorstel inzake de nieuwe tachograaf onvoldoende duidelijk blijkt wat er op afstand zal worden uitgelezen en voor welke doeleinden. Tevens heeft TLN kritiek geuit op de meerkosten van deze update van de tachograaf (de tachograaf zelf, maar ook de kosten van de dataverbinding).

Verder heeft TLN aangegeven dat het voorstel een gemiste kans is waarbij iedere poging tot uniformering van het handhavingsbeleid ontbreekt. De te controleren regelgeving is immers nog steeds onduidelijk, voor meerdere uitleg vatbaar en inflexibel. Wel is TLN tevreden over het feit dat met de komst van de nieuwe verordening de verklaring van activiteiten (ook bekend als patronaal attest of verlofbriefje) verdwenen is. Wel zullen nu meer activiteiten handmatig moeten worden ingevoerd

Ook is TLN tevreden over het compromis inzake een retrofit verplichting voor vrachtauto's in het internationale vervoer, vijftien jaar nadat de nieuwe smart tachograaf op de markt komt. TLN is nog altijd principieel tegen elke vorm van retrofit van de digitale tachograaf, maar is uiteindelijk positief over het bereikte resultaat van een lange overgangstermijn voor vrachtauto's in het internationale vervoer en de vrijstelling van retrofit voor vrachtauto's in het nationale vervoer.

Welke acties onderneemt TLN?

  • TLN heeft nauw contact met de beleidsmakers binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu die het standpunt van Nederland vertegenwoordigen in Europees verband.
  • TLN heeft haar kritiek op het voorstel van de Europese Commissie verwoord in een position paper waarbij in algemene zin commentaar wordt geleverd op het voorstel, maar ook kritiek wordt geuit per artikel afzonderlijk van de concept verordening.
  • TLN heeft haar visie op de nieuwe verordening gedeeld met verschillende leden van het Europees Parlement om zo steun te krijgen voor het standpunt van TLN.
  • Naar aanleiding van de forse kritiek vanuit TLN heeft de Europese Commissie de beleidsadviseurs van TLN uitgenodigd voor een gesprek. Dit was een uitgelezen gelegenheid om de bezwaren vanuit het bedrijfsleven kenbaar te maken. 
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

633761b7-67a5-48b7-8d98-1673a91e5814

 

Tachograaf
Rij- en rusttijden