Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Digitale tachograaf

​​​Digitale tachograaf

De tachograaf is het controlemiddel voor de rij- en rusttijden van de chauffeur. Sinds 1 mei 2006 moeten nieuwe voertuigen beschikken over een digitale tachograaf, de opvolger van de analoge tachograaf. Deze eerste generatie digitale tachograaf is in 2011 en 2012 voorzien van wijzigingen die beter de rijtijden registeren en manipulatie moeilijker maken. Vanaf 15 juni 2019 komt er een nieuwe belangrijke wijziging aan. Voertuigen die vanaf die datum voor het eerst worden geregistreerd, zijn verplicht de nieuwe ‘smart’ tachograaf (2e generatie) te implementeren.

Tevens komen er 2e generatie bestuurderskaarten, bedrijfskaarten, werkplaatskaarten en inspectiekaarten. De 2e generatie digitale tachograaf legt automatisch de locatiegegevens vast via satellietsystemen. En met de ingebouwde DSRC interface kunnen controlerende instanties tijdens het rijden, op korte afstand, voertuig gerelateerde signalen van fraude en manipulatie uitlezen. Het wordt niet mogelijk om op afstand de rij- en rusttijden uit te lezen, maar bijvoorbeeld wel of er zonder kaart is gereden en. In de overleggen rondom de voorstellen van mei 2017 van de Europese Commissie (‘Mobility Package’) wordt nu al weer nagedacht over verdere verbeteringen. In het Mobility Package wordt de smart tachograaf gezien als hét middel om de sociale regels zoals detachering en cabotage te handhaven, maar het ontbreekt in de laatste versie aan bepaalde functionaliteiten om dit te kunnen doen.

Onderdeel van de voorstellen is ook een eerdere verplichting voor het internationaal transport om de nieuwe tachograaf in het bestaande wagenpark in te bouwen (=retrofit). De huidige retrofit ligt in 2034. Dit betekent ook dat de nationale handhavingsautoriteiten pas in 2034 verplicht zijn de noodzakelijk nieuwe (DSRC-) apparatuur aan te schaffen. Het nationaal transport is uitgesloten van de retrofit.

Wat vindt TLN?

TLN was tevreden over het destijds bereikte resultaat van een retrofit verplichting voor vrachtauto's in het internationale vervoer in 2034. Zo is het vastgelegd in verordening (EU) Nr. 165/2014. De kosten voor de nieuwe smart tachograaf zijn hoger dan de huidige generatie, en daar komen nog kosten voor de aanpassing/vervanging van de benodigde uitlees- en analysesoftware nog bij. Het verkorten van de retrofit periode voor internationaal vervoer is echter noodzakelijk voor om een eerlijker en gelijker speelveld te verkrijgen. Zeker ook in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen en verwachte veranderingen in wetgeving is een termijn van 15 jaar voor retrofit niet meer realistisch te noemen. Maar de termijn zal wel redelijk moeten zijn. De gemiddelde levensduur van voertuigen in het Internationaal transport is acht jaar. Dit is dan ook de termijn die TLN aanhoudt in de lobby in Brussel. Daaraan moet ook de verplichting voor Lidstaten gekoppeld worden om de benodigde apparatuur voor controles aan te schaffen en in te zetten om op efficiënte wijze fraude en manipulatie te bestrijden.

Welke acties onderneemt TLN?

  • TLN heeft nauw contact met de beleidsmakers binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de vertegenwoordigers in Brussel die het standpunt van Nederland vertegenwoordigen in Europees verband.
  • TLN praat regelmatig met relevante Europese parlementariërs en leden van de Europese Commissie om haar standpunten naar voren te brengen en te wijzen op de gevolgen van gedane voorstellen.
  • TLN heeft haar standpunt in de IRU ingebracht om zo gezamenlijk met andere brancheorganisaties in de EU voorstellen in te kunnen dienen.
  • TLN heeft haar visie op de voorstellen en concrete amendementen in het Mobility Package gedeeld met verschillende leden van het Europees Parlement om zo steun te krijgen voor het standpunt van TLN. 
  • TLN levert een actieve bijdrage in de workshops georganiseerd door de IRU en CORTE om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de invoering van de tweede generatie digitale tachograaf.
  • TLN neemt deel in het Europese Tachograafforum, om kennis en informatie met elkaar te delen.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

126bd3b4-c9f3-44eb-82d3-8357fba07612

 

Tachograaf
Rij- en rusttijden