Belgische kilometerheffing: de hoofdpunten

België heeft op 1 april 2016 een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd. De tol wordt geheven op autosnelwegen en een aantal regionale en gemeentelijke wegen.

Alle vrachtwagens met een maximum toegelaten massa op het trekkend voertuig van meer dan 3,5 ton moeten op alle wegen in België een werkende On Board Unit (OBU) aan boord hebben. Het maximaal toegelaten totaalgewicht op grond van het kentekenbewijs van de combinatie bepaalt in welke categorie u uw voertuig dient te registreren: 3.5 tot 12 ton, 12 tot 32 ton of méér dan 32 ton. In combinatie met de euroklasse van uw motor bepaalt dit het uiteindelijke toltarief per kilometer. 
 
Op de site van Viapass staan het tolplichtige wegennet en de tarieven voor de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er gelden slechts beperkt vrijstellingen. Meer informatie en de aanvraagprocedure hiervoor staat op de pagina 'Meer informatie over Viapass op de site'.

Wat moet ik doen als ondernemer?

De Belgische kilometerheffing heeft consequenties voor u als transportondernemer. Om aan de Belgische wetgeving te voldoen, dient u allereerst een aantal acties te ondernemen. Deze staan op de verdiepingspagina ‘Belgische kilometerheffing: welke acties moet u ondernemen?’. Daar vindt u ook informatie, rekenvoorbeelden en tabellen over de consequenties van de kilometerheffing voor de directe en indirecte kosten die u als ondernemer bij vervoer door België maakt. Zorgt u ervoor dat u zich goed voorbereid, want de boete voor het rijden zonder werkende OBU is fors: € 1.000,- per overtreding. Controles vinden plaats via portalen langs de weg en mobiele controles.

Boetes en 'blauwe kastjes'

TLN heeft verschillende signalen van leden gekregen over vermeende onterechte boetes voor het niet betalen van kilometerheffing in België. Opvallend aan deze meldingen was dat zij allemaal gedaan werden door gebruikers van de ‘blauwe kastjes’ van toldienstverleners zoals Shell, UTA en Multi Service Tolls. Nader onderzoek door TLN heeft uitgewezen dat deze boetes helaas vaak wel terecht zijn. TLN heeft de volgende oorzaken ontdekt en adviseert haar leden die de ‘blauwe kastjes’ gebruiken, hun chauffeurs expliciet hierop te wijzen: 

  • Als uw tolkastje een rood knipperlampje en vier pieptonen geeft, is hij defect en betaalt u géén tol in België. U moet dan de noodprocedure van uw leverancier volgen om alsnog tol te kunnen betalen;
  • Als uw tolkastje niet het kenteken van het betreffende voertuig in het scherm heeft, is uw tolkastje niet goed aan uw voertuig gekoppeld en kunt u hiervoor bekeurd worden. Neemt u contact op met uw dienstverlener om de koppeling alsnog goed te maken; 
  • Als ‘Viapass (BE)’ niet in het netwerken-menu van uw tolkastje staat, betaalt u géén tol in België en mag u niet gaan rijden. Volg de noodprocedure van uw dienstverlener om het netwerk alsnog in het tolkastje te zetten. Let op! De aanduigingen ‘LHT-BE’, ‘Liefkensh’ of ‘Belgique’ zijn aanduidingen voor de Liefkenshoektunnel en NIET voor het netwerk van de Belgische kilometerheffing.      

Onterechte boetes

In een beperkt aantal gevallen was er wél sprake van een onterechte boete. In die gevallen lag de schuld van de opgelopen boete niet bij de vervoerder, maar bij de toldienstverlener of de leverancier van de blauwe tolkastjes. De toldienstverleners hebben een passende oplossing gevonden voor de TLN-leden die het aanging. Heeft u de indruk dat noch u noch uw chauffeur schuld heeft aan een opgelopen boete? Neemt u dan contact op met uw toldienstverlener voor een passende oplossing. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met TLN om een boete te bespreken en te overleggen over een passende oplossing.

Wat vindt TLN?

TLN is en blijft van mening dat de Belgen een verkeerde vorm van kilometerheffing hebben ingevoerd. De veroorzakers van mobiliteitsproblemen (personenauto’s) doen niet mee en slechts een klein deel van de opbrengsten wordt terug geïnvesteerd in de infrastructuur. TLN heeft ondanks een stevige lobby met zusterorganisaties in België de invoering niet ongedaan kunnen maken. TLN heeft wél voorkomen dat er duizenden verschillende tariefzones zijn ingevoerd, gedifferentieerd naar plaats, rijrichting en tijdstip.

 

De invoering op 1 april was zeer chaotisch. TLN heeft twee belangrijke resultaten geboekt. Er is coulance in de handhaving voor Nederlandse vervoerders die ondanks hun voorbereidingen nog steeds met defecte OBU’s in hun voertuigen rondrijden. Ook heeft TLN met haar partners in België met succes de Belgische minister van Binnenlandse Zaken tot het opruimen van de wegblokkades in Wallonië bewogen.

 

Momenteel helpt TLN haar leden met hun laatste voorbereidingen op de Belgische kilometerheffing. TLN heeft dagelijks contact met Satellic en ViaPass en issues worden snel opgelost. Ook inventariseert TLN de opgelopen schade bij ondernemers die veel tijd en geld hebben moeten investeren om ondanks hun tijdige voorbereidingen over werkende OBU’s te beschikken.         

Uw bijdrage

U kunt uw bijdrage op dit punt leveren via dit formulier op de site van Satellic. Op basis van deze inventarisatie besluit TLN over vervolgstappen richting Satellic, ViaPass en andere autoriteiten ​om over schadevergoeding voor haar leden te praten.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten