Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Truck Platooning

​​Truck platooning is een belangrijke innovatie om het vrachtverkeer duurzamer, veiliger en efficiënter te maken.

Betere doorstroming en brandstofbesparing

Bij truck platooning zijn vrachtauto’s via onder meer wifi, radar, camera’s en sensoren elektronisch aan elkaar gekoppeld. De chauffeur in de voorste truck bepaalt de snelheid en de route. De vrachtauto’s erachter volgen het voorste voertuig automatisch op korte afstand, zonder dat daarbij de hulp van de chauffeur nodig is. Door vrachtauto’s zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden, zijn brandstof- en CO2-besparingen tot 10% mogelijk. Truck platooning zorgt ook voor een betere doorstroming en efficiënter en veiliger wegtransport.

Wet- en regelgeving

De Nederlandse overheid heeft hoge verwachtingen van truck platooning. Maar om truck platooning op de openbare weg in de EU mogelijk te maken, moet er op het gebied van wet- en regelgeving nog veel werk verricht worden. Daarnaast is er ook veel testwerk nodig om de voertuigen en de technologie goed op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat landen hiervoor toestemming geven.

Voortrekkersrol Nederland

Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij truck platooning. De overheid, het bedrijfsleven en de transportsector zijn daarom druk bezig met de voorbereidingen van zogenoemde Real Life Cases. Dit zijn proeven met truck platooning die in de dagelijkse transportpraktijk op de openbare weg plaatsvinden. Het doel is om in de tweede helft van 2017 met deze pilots van start te gaan. TLN is daar nauw bij betrokken. 

Smart mobility

De transportsector zal in de komende 15 jaar stappen moeten zetten om te kunnen voldoen aan de doelstellingen vanuit de EU ten aanzien van reductie van emissies van broeikasgassen, verlagen brandstofverbruik alsmede het verbeteren van de verkeersveiligheid te kunnen voldoen. Alle beschikbare technologieën moeten worden onderzocht of te zien of ze hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. 

Afspraken tot samenwerking

TLN ziet vanuit dit oogpunt veel mogelijkheden voor de toepassing en verdere ontwikkeling van smart mobility ofwel intelligente transportsystemen (ITS). Eerdere testen hebben al laten zien dat truck platooning, als onderdeel van ITS, in potentie veel kansen heeft om hier op termijn een belangrijke bijdrage aan te leveren. TLN vindt het daarom een goede zaak dat Nederland het EU-voorzitterschap heeft gebruikt om truck platooning hoog op de Europese agenda te krijgen. Samen met de zeer succesvol verlopen EU Truck Platooning Challenge heeft dit ertoe geleid dat de EU-landen met elkaar afspraken hebben gemaakt om samen te werken en hun wet- en regelgeving op het gebied van truck platooning te harmoniseren. Dat is nodig om straks praktijkproeven met truck platooning te kunnen starten. TLN is samen met andere betrokken organisaties druk bezig om de testen op de weg mogelijk te maken en de benodigde wet- en regelgeving hierop aan te passen. Veel leden van TLN hebben al aangeven graag aan de testen te willen meewerken. Als de techniek straks goed functioneert zal de transportsector daar naar verwachting veel voordelen van ondervinden.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Truck Platooning