Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Truckende tractoren

​​​​Wat speelt er?

Nederland kent naar schatting maar liefst 270.000 tractoren en talloze aanhangers achter tractoren. Deze worden dagelijks en veelvuldig op de openbare weg ingezet, zowel in landelijke als verstedelijkte gebieden.

Daarbij gaat het niet alleen om agrarische doeleinden, maar vaak ook om niet-agrarisch vervoer. TLN vindt dat voor tractoren en hun bestuurders op de openbare weg dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen moeten gelden als voor vrachtauto's en hun chauffeurs. Dit is nu niet het geval, waardoor de verkeersveiligheid, het milieu en het economische ‘level playing field’ de grote verliezers zijn.

Tegengaan van oneerlijke concurrentie

Bij inzet van tractoren gelden er veel minder regels, kwaliteitseisen en heffingen, voor zowel voertuig als bestuurder, in vergelijking met vrachtauto's en hun chauffeurs. De oneerlijke concurrentie wordt bepaald door een lange lijst kostprijsbepalende aspecten: geen APK-keuring(kosten), dodehoekspiegels, achteruitrijdsignalering, onderrijdbeveiliging, stootbalken/bumpers, contourmarkering, verplichte nascholing van chauffeur, rij- en rusttijden, motorrijtuigenbelasting en veel lagere milieueisen.

Dit alles mondt uit in een aanzienlijk kostenvoordeel, waardoor de inzet van tractoren in een prijsgestuurde markt als het goederenvervoer onherroepelijk, aanzienlijk en onwenselijk toeneemt.

Dit gaat ten koste van goederenvervoer met de vrachtauto, die wel aan allerlei regels, normen en heffingen onderhevig is.

Wat vindt TLN?

Het goederenvervoer door tractoren op de openbare weg dient in vergelijking met vrachtauto’s aan dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen te voldoen, vanuit de gedachte van verkeersveiligheid, zorg voor milieu en omgeving en eerlijke concurrentie. TLN vindt daarom dat voor (bestuurders van) tractoren naast het inmiddels gerealiseerde T-rijbewijs de volgende maatregelen ingevoerd moeten worden:

  • invoeren van een kenteken voor tractoren, mmbs’en en aanhangers,
  • invoeren van een APK-plicht voor tractoren, mmbs’en en aanhangers,
  • verbeteren van de veiligheidsuitrusting van tractoren, mmbs’en en aanhangers.

Alleen op die manier kan de ongetemperde groei van de inzet van tractoren veilig, eerlijk en duurzaam worden gekanaliseerd.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN lobbyt al jaren voor aanpak van dit probleem op lokaal, provinciaal en landelijk niveau in talloze gesprekken met beleidsmakers. Daarbij vaart TLN meestal haar eigen koers, maar schuwt ook de samenwerking met andere belangenverenigingen indien nodig niet.

Waar staan we nu?

De meerderheid in Den Haag is jarenlang doof gebleven voor de argumenten op het gebied van verkeersveiligheid, zorg voor milieu en omgeving en eerlijke concurrentie.

Mede door de intensieve lobby van TLN is er echter een kentering gekomen. Dit heeft geleid tot de invoering van een volwaardig T-rijbewijs vanaf 16 jaar voor lbt's en mmbs'en per 1 juli 2015. Ook de kentekening is opgepakt door de overheid en wordt nu verder uitgewerkt.

Daarnaast is door Europa in gang gezette wetgeving in voorbereiding voor een APK-plicht. Voor de wettelijke uitwerking van het T-rijbewijs, het kenteken, de bijbehorende snelheidsverhoging en de APK-plicht voor tractoren zijn ministeriële werkgroepen in het leven geroepen, waarin TLN zitting neemt om mede invloed te kunnen uitoefenen op nog volgende wetgeving.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Truckende tractoren