Milieu- en omgevingsschade tractoren

Tractoren lopen qua milieuprestaties ver achter op vrachtauto's, zowel qua schadelijke uitlaatgassen als geluidsnormen.

​Het merendeel van de in gebruik zijnde tractoren staan motorisch hooguit op een vergelijkbaar niveau van de oudere Euro 3 of Euro 4 motoren bij vrachtauto’s. Alleen de allernieuwste tractoren zitten nu op een niveau vergelijkbaar met Euro 5, terwijl voor vrachtauto’s inmiddels al Euro 6 de norm is.

Ter vergelijk: een doorsnee tractor produceert 12,5 maal zo veel stikstofoxiden (NOx), 4 maal zoveel koolwaterstof (HC), 1,5 maal zoveel koolstofmonoxide (CO) en maar liefst 10 maal zoveel fijnstof als een vrachtauto met Euro 6. Geen wonder dat milieuzones steeds vaker worden omzeild met tractoren, bijvoorbeeld in het kader van het grondverzet bij bouwprojecten, aangezien milieuzones alleen op oudere vrachtauto’s zijn gericht.

Qua geluid produceren tractoren tot 9 decibel meer geluid dan vrachtauto’s. Ter vergelijk: een verschil van 3 decibel betekent een verdubbeling van het geluidsniveau. Daarnaast brengen tractoren met hun aanhangers niet zelden forse schade toe aan wegen, bermen en kunstwerken door overbelading, te brede afmetingen en afvallende lading.

Door het ontbreken van in kentekenbewijzen vastgelegde specifieke voertuigeisen is geen of slechts zeer kostenintensieve controle mogelijk.

Dit valt wat TLN betreft niet te rijmen met het overheidsadagio van ‘duurzaam inkopen’ en met de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten