Wet kentekening tractoren door Tweede Kamer om zeep geholpen

De Tweede Kamer heeft tegen de wetswijziging gestemd die voorzag in algehele kentekening van naar schatting 700.000 land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en door deze voertuigcategorieën getrokken aanhangers.

TLN is hierover zeer teleurgesteld, want de verkeersveiligheid, het bedrijfsleven en de Nederlandse belastingbetaler zijn nu de dupe van de opnieuw in dit dossier falende politiek.

Brede maatschappelijk coalitie niet gehoord

Kentekening is volgens een brede maatschappelijke coalitie essentieel voor verbetering van de verkeersveiligheid rondom deze voertuigen. Daarnaast zal algehele kentekening voor het bedrijfsleven een kostenbesparing van honderden euro's per bedrijf per jaar opleveren, tegen een geringe investering van 30 euro per voertuig. Door de afwijzing van dit wetsvoorstel doet de Tweede Kamer niets aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming en jaagt zij liever 80.000 Nederlandse bedrijven in de agrarische, bouw-, transport-, machinebouw- en mechanisatiesector op hoge kosten. Tevens krijgt de belastingbetaler links- of rechtsom een hogere rekening voor de kiezen door een nu te verzinnen duurder alternatief voor een verplicht registratiesysteem voor tractoren. Nederland is al sinds 2009 in gebreke gebleven op dit punt. Kentekening had hierin voorzien en was met het oog op de per 20 mei 2018 verplichte APK bovendien het bij uitstek geschikte middel om de tractoren die af fabriek sneller kunnen rijden dan 40 km/u te kunnen onderscheiden van de rest.

Onthutsend boerenbedrog

Naast TLN hebben bijvoorbeeld LTO Nederland, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, BMWT en Fedecom expliciet gepleit voor algehele kentekening van genoemde voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu had eindelijk, na een overlegproces van bijna 10 jaar en met input en instemming van talloze belangenorganisaties uit maatschappij en bedrijfsleven, tegen zo laag mogelijke kosten een gedegen wetsvoorstel gemaakt. Niet alleen de kentekening, maar ook de gewenste snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/u, in combinatie met toegang tot meer gebiedsontsluitingswegen en rondwegen en de verplichte APK, was in dit wetsvoorstel vervat. Zo zou zowel de verkeersveiligheid als de voertuigbezitter zelf profiteren van de kentekening. TLN vindt het dan ook onthutsend dat de talloze inhoudelijk sterke argumenten vóór kentekening niet door de Tweede Kamer zijn overgenomen en dat de politiek blijkbaar liever op basis van emotie dan op inhoud besluit.

Verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming de dupe

De Tweede Kamer bewijst de verkeersveiligheid hiermee geen dienst. De wet zorgde voor forse verbetering van de verkeersveiligheid door:

 • Genoemde voertuigen eindelijk identificeerbaar te maken
 • Adequate handhaving op voertuigstaat en gedrag in het verkeer
 • Ze op deze manier veilig te kunnen verplaatsen naar wegen buiten de bebouwde kom
 • Vluchtgedrag naar een andere voertuigcategorie te voorkomen

Dit alles gaat nu niet door, aangezien wegbeheerders eerder al aangaven zonder kentekening geen snelheidsverhoging en toegang tot meer wegen te zullen faciliteren.

Lasten bedrijfsleven nemen fors toe

Voor 30 euro zou een voertuigbezitter zijn kentekenregistratie met kentekenplaat hebben kunnen regelen; de goedkoopste variant überhaupt in Nederland. Daarvoor in de plaats zou de voertuigbezitter honderden euro's per jaar kunnen besparen door:

 • Meer toegang tot wegen binnen en buiten de bebouwde kom
 • De bijbehorende snelheidsverhoging naar legaal 40 km/u op bepaalde wegen
 • De zo goedkoop mogelijke, verplichte APK per mei 2018
 • De makkelijkere ontheffingverlening voor voertuigen met buitenmaatse voertuigdimensies
 • Snellere identificatie van gestolen voertuigen
 • Lagere verzekeringskosten
 • Gerichte recalls bij voertuigmanco's mogelijk te maken
 • Een hogere verkoopwaarde van voertuigen bij export te realiseren

Helaas, dit alles gaat nu niet door.

Oproep voor snelle probleemoplossing

TLN roept de Tweede Kamer op om de kop niet in het zand te steken en op zeer korte termijn met een passende oplossing te komen voor maatschappij en bedrijfsleven, voor de door haar nu geblokkeerde verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming en voor de door haar geschapen forse financiële en administratieve kosten die gepaard blijven gaan met het ontbreken van een kenteken.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten