Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Verkeersveiligheid

​​​​​​​Wat speelt er?

Nederland is één van de meest verkeersveilige landen in Europa. Verkeersveiligheid staat bij ons hoog op de agenda. De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) streeft ernaar dat het aantal verkeersdoden in 2020 is teruggebracht naar maximaal 580.

Het goederenvervoer over de weg is partner bij het realiseren van deze ambitie. Vrachtauto's zijn met 14 procent naar verhouding vaker betrokken bij dodelijke ongevallen dan andere categorieën weggebruikers. Dat houdt verband met de stijve constructie en het hoge gewicht van vrachtauto's.

Per afgelegde kilometer zijn vrachtauto's niet vaker betrokken bij ernstige ongevallen dan personenauto’s, maar de impact op de doorstroming is groter. Zo komt het vrachtverkeer regelmatig negatief in het nieuws vanwege betrokkenheid bij ongevallen. Dit leidt er toe dat verschillende politici het vrachtverkeer regelmatig in de Tweede Kamer ter sprake brengen en meer maatregelen van de minister verlangen. Verder hebben regionale overheden in Nederland toenemende aandacht voor de veiligheid van het vrachtverkeer.

Wat vindt TLN?

TLN vindt dat de sector een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de verdere verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij moet aandacht zijn voor mens, voertuig en infrastructuur. Elke euro voor verkeersveiligheid dient maximaal bij te dragen aan de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

Omdat geld altijd schaars is, dienen kosteneffectieve verbeteringen voorrang te krijgen. De veiligheid van het vrachtverkeer hangt niet alleen af van de sector zelf. Meer dan de helft van de ongevallen met vrachtauto's wordt immers veroorzaakt door de andere weggebruiker. Daarom moeten ook organisaties van andere weggebruikers hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN informeert haar leden over ontwikkelingen ten aanzien van de verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg. Daarnaast initieert en realiseert TLN projecten zoals Veilig-op-Weg en het Keurmerk Transport & Logistiek en participeert TLN waar mogelijk in afstemming met overheden en andere organisaties rond het thema verkeersveiligheid van het goederenvervoer over de weg.

Voor voertuigtechnische verbeteringen is de Europese Commissie de aangewezen instantie. Zo kunnen bewezen technische verbeteringen via richtlijnen verplicht ingevoerd worden op alle nieuwe vrachtauto’s in alle lidstaten van de Europese Unie.

Verkeersveiligheid ​bij extreem weer

​TLN en evofenedex hebben in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een digitale flyer ontwikkeld voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs met tips over hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden. De flyer geeft tips voor het omgaan met de weersituaties code rood, oranje of geel. De flyer is in een aantal vertalingen beschikbaar:​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Verkeersveiligheid
Stedelijke distributie; Kwaliteitsmanagement