Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Verstekelingen

​​Wat speelt er?

Sinds 2014 is een enorme toename van het aantal vluchtelingen in met name de havens van Frankrijk, met name Calais en Duinkerken, die per vrachtauto Groot-Brittannië proberen te bereiken. Met de toenemende onrust in de wereld neemt het aantal vluchtelingen alleen maar toe.

Wat zijn de consequenties voor u als ondernemer?

Verstekelingen die aan boord van uw auto’s komen zorgen voor vertraging, schade aan uw voertuigen, aan de lading en onveilige situaties met uw chauffeurs. U dient zich maximaal, zichtbaar en gedocumenteerd te beveiligen tegen het indringen door verstekelingen.

Om schades, maar ook hoge boetes te voorkomen die de UK Border Force oplegt als zij verstekelingen in uw auto’s aantreffen. Tevens kan het gebeuren dat chauffeurs als gevolg van vertraging langer moeten doorrijden om de boot, trein of een parkeerplaats te halen voor hun oversteek of rust. U loopt hiermee risico’s op boetes.

Welke acties moet u ondernemen?

Vermijd risico’s

Het is van belang om op de juiste wijze te handelen en zoveel mogelijk risico te vermijden. Neem daarom adequate voorzorgsmaatregelen. Bedenk dat de meest risicovolle momenten zich op de routes van en naar de havens en in en nabij de havens voordoen

Pas altijd de Code of Practice toe

De UK Border Force heeft een speciale ‘Code of Practice’ opgesteld. Deze documenten vindt u op de gelijknamige verdiepingspagina. TLN adviseert u met klem om deze volledig na te leven. Hiermee doet u alles om schade te voorkomen. Maar ook kunt u uitsluitend bij volledige naleving mogelijk verschoond blijven van hoge boetes als er desondanks verstekelingen in uw auto’s worden aangetroffen.

Het is cruciaal om de Code of Practice voorschriften en beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk toe te passen. Deze gedragscode is niet alleen bedoeld voor de oversteek van Calais naar Dover, maar ook vanuit andere havens. Controles moeten voor vertrek en tijdens de rit worden uitgevoerd. Dit moet worden aangetoond met behulp van de ‘Vehicle checklist’, die onderdeel van Code of Practice documenten is. De controle moet na elke stop worden uitgevoerd en aangetekend op de ‘Vehicle checklist’.

Daarom ons advies:

  • Neem alle mogelijke beveiligingsmaatregelen aan uw voertuigen, leg dit vast in een verklaring en onderteken deze.
  • Leef de 'Code of Practice' van de UK Border Force volledig na. Verder op deze pagina bij 'Bedrijfsadvies' staat hoe u dit kunt doen. Integreer vooral de checklists A, B en C vanuit de 'code of practice' in het chauffeurshandboek. Geef een aparte instructie aan uw chauffeurs hoe zij voorkomen dat er verstekelingen aan boord komen.
  • Laat chauffeurs voorafgaand aan vertrek en onderweg de auto controleren op de aanwezigheid van verstekelingen. Leg dit vast en laat de chauffeur elke keer zelf ondertekenen.
  • Leg vast wanneer u de CO2-check uitvoert.
  • Stop onderweg niet in België en volg de kortste en snelste route naar de terminal in Calais. Moet uw chauffeur daardoor langer doorrijden dan toegestaan? Of heeft uw chauffeur als gevolg van vertraging in Calais de rijtijd overschreden om aan boord van de trein of boot te komen? Of een veilige parkeerplaats te bereiken om zijn rust te pakken? Laat hem onmiddellijk een print-out van zijn tachograaf maken (of een aantekening achterop de schijf) en dit achterop noteren. Geef chauffeurs richtsnoer 1 op rij- en rusttijdenverordening 561/2006 in verschillende talen mee. Deze is te downloaden op de site van de Europese Commissie.  Daarin staat dat chauffeurs onder uitzonderlijke omstandigheden incidenteel af mogen wijken van de maximale rijtijden. TLN is van mening dat langer doorrijden vanwege vertraging door verstekelingen zo’n uitzonderlijke omstandigheid is.

Fysieke controle van TIR kabel, verzegeling en hangsloten

  • Wees alert op een doorgesneden en weer met lijm of haak vastgemaakte TIR kabel en controleer de kabel hierop.
  • Controleer zelf dat verzegelingen en hangsloten niet zijn doorgesneden of gebroken en gerepareerd. Als een hangslot moeilijk geopend of gesloten kan worden, kan dit erop wijzen dat ermee geknoeid is. Verzegelingen worden ook regelmatig ‘vakkundig’ weer gerepareerd!

Deel uw ervaringen met TLN

Deel uw ervaringen met het transport van en naar Engeland via Calais. Geef alle incidenten door die uw chauffeurs meemaken, vertragingen die u oploopt, schade die u lijdt of handhavingsacties die u meemaakt.  Zeker als de inspecteur ongevoelig was voor het feit dat de rijtijdoverschrijding nodig was om veilig de boot, trein of parking te bereiken. Alle bijzonderheden over de regeling staan op de verdiepingspagina Meld mensensmokkel en inklimmers. De feiten die u opgeeft via het formulier maken dat TLN een krach​tigere lobby kan voeren. Ook het ministerie wil van TLN dit soort situaties en ervaringen horen. TLN roept u op om dit te melden via verstekelingen@tln.nl of het speciale telefoonnummer, tel. 088 456 74 33.

Meld mensensmokkel en inklimmers in vrachtauto's

Het is cruciaal om transportondernemers te informeren over hotspots, plaatsen waar vluchtelingen inklimmen, werkwijzen, trends en ontwikkelingen. In samenwerking met de Koninklijke Marchaussee (Kmar) is een meldformulier ontwikkeld met het doel informatie te verzamelen. In 2015 hielden de Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie in Nederland tientallen personen aan op verdenking van mensensmokkel. Soms op heterdaad, soms na langdurige onderzoeken.

De meeste vluchtelingen komen Nederland binnen met de vrachtauto of met de trein. Daarom controleert de Koninklijke Marechaussee de laatste tijd vaker en strenger op stations en langs de grens (door middel van mobiele controles). Parkeerplaatsen en bijvoorbeeld bedrijventerreinen zijn plaatsen waar vluchtelingen aan boord klimmen van vrachtauto’s.

Het doel is om mensensmokkelaars te traceren en om netwerken van mensensmokkelaars op te rollen. Uw informatie kan daar een bijdrage aan leveren. In 20 talen is door de Koninklijke Marechaussee een meldformulier ontwikkeld en deze documenten vindt u onderaan deze tekst onder Downloads.

Graag ontvangen wij ingevulde formulieren via de mailbox verstekelingen@tln.nl van Transport en Logistiek Nederland. 

Welke stappen onderneemt TLN?

TLN heeft intensief contact met de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat de omvang van het probleem alleen maar is toegenomen, heeft TLN de problematiek herhaaldelijk onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de Europese Commissie.

De problematiek staat dankzij TLN inmiddels hoog op de agenda van het Nederlandse kabinet, maar ook in Brussel. Er is zeer regelmatig overleg met de betrokken departementen, IRU, ambassades en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel.

Tienpuntenplan TLN

TLN heeft een actieplan opgesteld met praktijkgerichte oplossingen. Dit tienpuntenplan is gebaseerd op een enquête en interviews onder TLN-leden.

Doel van de maatregelen is veilig transport van en naar Engeland. Mede op aandringen van TLN is meer ruimte vrij gemaakt in Calais om vrachtauto’s te parkeren en is het beveiligde parkeerterrein bij de Eurotunnel uitgebreid. TLN dringt aan op de inrichting van een 'fast lane' in Calais.

Geaccrediteerde bedrijven dienen naar het oordeel van TLN beloond te worden voor hun inspanningen in de vorm van een versnelde toegangsprocedure tot de trein. Dit verkleint de kans op gevaarlijke situaties door migranten, indringen in voertuigen en de daarbij horende vertragingen. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Verstekelingen