Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Warehousing & value added logistics

​​​​​Logistieke dienstverlening is een breed begrip en kent vele gradaties en gedaantes. Van zuivere opslag tot meer complexe warehousing & value added logistics en volwaardige supply chain solutions.

In juridisch opzicht ziet die wereld er iets eenvoudiger uit. Logistieke dienstverlening bestaat volgens de juridische wereld uit een combinatie van ‘de overeenkomst van bewaarneming’ en een ‘overeenkomst van opdracht’. Risicomanagement op dit vlak veronderstelt daarom bewustzijn van de rechten en plichten die horen bij deze ‘rechtsfiguren’.

In tegenstelling tot het transportrecht kent logistieke dienstverlening weinig wettelijke regels. De regels die er zijn, zijn daarom des te belangrijker. Bent u zich bijvoorbeeld bewust van het feit dat alle schade die ontstaat aan de goederen tijdens opslag of aangrenzende werkzaamheden zoals in- en uitslag in beginsel voor rekening komt van de logistiek dienstverlener?

Schade

Dit geldt ook voor schade die ontstaat tijdens value added-werkzaamheden zoals stickeren, labellen, verpakken, ompakken, grouperen, etc. Een wezenlijk verschil met het transportrecht waarbij de vervoerder nu juist het in de wet verankerde recht heeft om zijn aansprakelijkheid aanzienlijk te beperken!

Zodra de dienstverlening complexer wordt komen al snel onderwerpen om de hoek kijken als kpi’s, wms, sustainability, sla’s, customs, e-fulfillment, agp, etcetera. Onderwerpen waarover u en uw klant in overleg moeten, omdat de wet u hierbij weinig rechten en plichten toekent. Contractsvrijheid staat voorop.

TLN helpt

Het maken van goede schriftelijke afspraken met de klant en het verzekeren van de bijbehorende aansprakelijkheid is op dit vakgebied alleen al om redenen van risicomanagement een vereiste. TLN helpt u daarbij! Hoe? Via modelovereenkomsten, maar ook doordat TLN een in de sector gebruikelijke set voorwaarden heeft ontwikkeld; de Logisti​eke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014)​. Onlosmakelijk onderdeel van de LSV 2014 is de daarbij behorende raamovereenkomst. Voor TLN leden gratis.

Waar nodig denken wij met u mee en leveren u en uw klant maatwerk! Wist u ook dat wij twee keer per jaar in het voor- en najaar een twee dagdelen durende ‘LSV-workshop’ verzorgen? Zie daarvoor de agenda onderaan deze pagina.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Warehousing & value added logistics
    Transportrecht