Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Wegblokkades

​​​Wat speelt er?

​Het Nederlandse beroepsgoederenvervoer had in het verleden sterk te lijden onder steeds weer terugkerende blokkadeacties in Frankrijk, Spanje en Italië. Voor de betrokken transportbedrijven liep de schade al snel in de miljoenen.

TLN heeft destijds berekend dat bij een blokkade de totale schade voor het vervoerend en verladend bedrijfsleven per dag circa € 2,3 miljoen bedraagt. Door het ontbreken van compensatiemogelijkheden komt de schade geheel ten koste van het bedrijfsleven.

Blokkades en acties​

Ook recent zijn vervoerders getroffen door blokkadeacties. Eind januari 2012 stonden honderden Nederlandse voertuigen in Italië vast als gevolg van blokkadeacties door protesterende Italiaanse vervoerders. Acties door de Griekse ferrydiensten zorgden ook voor schade, doordat Nederlandse vervoerders vast kwamen te staan in Griekse havens.

In september 2011 blokkeerde Roemenië feitelijk alle transporten van sierteeltproducten door deze producten toegang tot het land te ontzeggen, wegens een vermeende bacterie in de producten. In de zomer van 2015 waren er regelmatig blokkades door boeren in Frankrijk. De schade liep in de miljoenen voor de transport- en logistieke sector.

Wat vindt TLN?

TLN is tegen blokkades als actiemiddel. Een vrij vervoer in de EU moet te allen tijde gegarandeerd kunnen worden. Lidstaten van de Europese Unie (EU) dienen op grond van EG Verordening 2679/98 de aanwijzingen van de Europese Commissie te volgen en maatregelen te nemen om de belemmering te verhelpen binnen de gestelde termijn.

Welke acties onderneemt TLN?

Sinds begin 1998 is de Europese verordening 2679/98 van kracht die ingrijpen mogelijk maakt. TLN pleit voor aanscherping van de verordening zodat lidstaten verplicht worden veel eerder, bij voorkeur direct op de eerste dag in plaats van uiterlijk de vijfde dag, in te grijpen in geval van wegblokkades. Tevens geldt in het algemeen dat bij voorkeur wordt gekeken of gezamenlijk met andere partijen de schade kan worden verhaald.

TLN heeft intensieve contacten met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de betreffende ambassades en zusterorganisaties in het buitenland. Doel is zoveel mogelijk de schade die Nederlandse vervoerders lijden te beperken en te zorgen dat vrachtauto’s die vaststaan weer snel kunnen rijden.

Welke vragen dienen nog meer beantwoord te worden?

TLN staat op het standpunt dat blokkadeacties in strijd zijn met 'vrij vervoer van personen, goederen en diensten'. Personen en bedrijven die vaak niets met het conflict te maken hebben, worden getroffen en kunnen er geen invloed op uitoefenen. Lidstaten zouden door Brussel veel meer gedwongen moeten worden acties te ondernemen om blokkades te voorkomen dan wel sneller op te heffen. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Wegblokkades
Schade