Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Wet Aanpak Schijnconstructies

​​​​​​​​​Ketenaansprakelijkheid uitgebreid voor vervoerovereenkomst

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) met ketenaansprakelijkheid uitgebreid voor de vervoerovereenkomst voor logistiek Nederland. De WAS vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal Akkoord tussen werkgevers (VNO-NCW) en werknemers (vakbonden) aan de ene kant en het kabinet aan de andere kant. Doel van de WAS is het tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door het bevorderen van betaling van het juiste loon, onder andere door middel van het versterken van de rechtspositie van werknemers. ​

Hoofdonderdelen WAS

  • ​Verbetering handhaafbaarheid Wet minimumloon

De regelgeving van de WAS verplicht tot het uitbetalen van het minimumloon voor transport en logistiek. Verrekening met en inhouding van kosten op het minimumloon worden aan banden gelegd. De loonstrook moet aan extra eisen voldoen. Lees voor informatie 'Verbetering handhaafbaarheid Wet minimumloon'
  • ​​Openbaarmaking Inspectiegegevens

De onderzoeksresultaten van de Inspectie SZW worden in het kader van nalevingstoezicht op arbeidswetten openbaar gemaakt. Dit geldt zowel voor onderzoeken waaruit een boete of maatregel voortvloeit en voor onderzoeken waarbij wordt geconstateerd dat er geen overtreding is gemaakt.​ Lees voor meer informatie 'Openbaarmaking Inspectiegegevens'.

  • ​​ ​Introductie ketenaansprakelijkheid voor het loon

Een onderbetaalde werknemer kan voortaan naast zijn werkgever ook diens opdrachtgever en de opdrachtgevers die hieraan eventueel vooraf gingen, aanspreken. Het gaat hierom een volgtijdelijke aansprakelijkheid. Alleen wanneer een opdrachtgever kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van de onderbetaling kan de aansprakelijkheid worden afgewend. Lees voor meer informatie 'Introductie ketenaansprakelijkheid voor het loon'.

​​Keurmerk​​

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van ondernemingen die beschikken over een keurmerk, waarbij dat keurmerk erop is gericht vast te stellen dat de juiste beloning ook wordt betaald. Geen van deze maatregelen werkt als een vrijwaring. Maar de ondernemer die de juiste maatregelen heeft genomen om te waarborgen dat het juiste loon is betaald, kan eerder aantonen dat hem niets te verwijten valt. Uiteindelijk is de rechter degene die hierover oordeelt. De wetgeving is bedoeld om opdrachtgevers meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheden bij het laten uitbesteden van werkzaamheden.

Informatie uitwisseling

De WAS vergroot de mogelijkheden voor informatie uitwisseling tussen de Inspectie SZW en cao-partijen of hun handhavingsinstanties. Daarnaast komen er maatregelen om de handhaafbaarheid van de Wet Arbeid Vreemdelingen te verbeteren en wordt de algemeen verbindend verklaring van een stilzwijgend verlengde cao vereenvoudigd.

Keurmerk Paychecked

TLN heeft in samenwerking met EVO het keurmerk PayChecked ontwikkeld. Met het keurmerk wordt aan alle betrokken partijen vooraf duidelijkheid geboden over de WAS en de gevolgen. 

​Ga voor meer informatie naar de website van Paychecked

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

82d41ded-7527-408b-ae40-4026a8fb2969

 

Wet aanpak schijnconstructies
Sociale zekerheid