Onze visie

De wereld om ons heen verandert. Dat betekent dat automatisch de rol van TLN als sectororganisatie ook verandert.

De rol van Transport en Logistiek Nederland

TLN is naar haar leden toe de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen. Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen aan te dragen. Naar de samenleving toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Strategisch Meerjarenplan

TLN heeft een Strategisch Meerjarenplan opgesteld dat loopt tot 2020. In dit plan wordt de visie van TLN, maar ook de missie, ambitie en de strategische doelen in detail beschreven. De koers van de vereniging is per definitie niet statisch, maar dynamisch.

Logistieke sector

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.