Augmented reality online shopping concept. E-commerce and digital marketing. Hand holding digital tablet smart phone use AR application to check order pick time on storage factory background.

Opleiding Planner 2.0

Innovaties in de logistiek stellen steeds meer eisen aan het beroep van planner. Het omvat namelijk veel meer dan puur het plannen alleen. En als ondernemer ben je op zoek naar de beste planners voor je bedrijf. Logisch, want zij zijn de spin in het web van de onderneming. Samen met Boostlogix en BUAS biedt TLN de opleiding ‘Planner 2.0’ aan. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor organisaties en medewerkers in de logistieke sector.

Inhoud opleiding

‘Planner 2.0’ geeft planners de kennis en handvatten om naast planmatig inzicht en beheersing van bedrijfs- en sectorspecifieke kennis aan de volgende eisen te (kunnen blijven) voldoen:

 • Analytisch te denken
 • Over eigen muren heen te kijken
 • Vaardig te zijn met ICT-tools
 • Op professionele wijze met interne en externe stakeholders te communiceren
 • Afwijkingen te signaleren
 • Verbetervoorstellen op te stellen voor het management

De opleiding sluit naadloos aan op de dagelijkse gang van zaken in de logistieke sector en de planner ontwikkelt ook een positief-kritische en oplossingsgerichte werkhouding.  Het programma is zo ingericht dat planners de opgedane kennis en vaardigheden direct in de praktijk kunnen brengen.

Programma

‘Planner 2.0’ is een intensieve, praktijkgerichte opleiding van tien weken en wordt in dagdelen (van 08.00-12.00 uur) gegeven. De tien lesmodules hebben allemaal een eigen thema, namelijk:

 1. Inzicht in persoonlijke voorkeursstijlen, gedrag en communicatie.
 2. Logistieke basiskennis, trends en ontwikkelingen, leverbetrouwbaarheid en klanttevredenheid.
 3. Timemanagement en projectplanning.
 4. Business Intelligence: o.a. KPI’s en dashboards, datavalidatie, inzicht in getallen.
 5. ICT: inzicht en gebruik, mogelijkheden en consequenties TMS, WMS en overige systemen.
 6. Effectief communiceren: leren omgaan met verschillende soorten gesprekken.
 7. Persoonlijke ontwikkeling: verbeteren van competenties en bewust zijn van eigen valkuilen.
 8. Financiën: kostprijs en rendement, inzicht in rendement en kostprijsanalyses.
 9. Training en ontwikkeling verbeteropdracht.
 10. Eindpresentatie en evaluatie.

Investering

De kosten bedragen €2.925 excl. BTW per deelnemer.

Optioneel: Excel Planner 2.0 training door Boostlogix (afhankelijk van Exceltest voorafgaand aan opleiding €150 (gevorderd) of €250 (basis & gevorderd),

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden

Neem voor meer informatie over de lesinhoud of voor andere vragen contact op met opleidingen@tln.nl.