Export Control, Dual-use en Sancties (Hoofddorp of Zoetermeer)

Start: Najaar 2024

Inhoud en doelgroep

Nederland heeft verschillende verdragen getekend en is aangesloten bij alle exportcontroleregimes, die zich ten doel hebben gesteld de wereldwijde verspreiding van bepaalde ‘gevoelige’ goederen te reguleren. Strategische goederen zijn goederen waaraan om veiligheidsredenen en internationale afspraken zo veel strategisch belang wordt toegekend, dat de uit- of doorvoer niet of alleen onder voorwaarden mag plaatsvinden. Het gaat meestal om goederen die voor militaire doeleinden of voor de vervaardiging van massavernietigingswapens kunnen worden gebruikt.

De term strategische goederen omvat zowel militaire goederen als goederen voor tweeërlei gebruik, doorgaans dual- use goederen genoemd. Dual-use goederen kunnen naast een normaal civiel gebruik óók een militaire toepassing hebben (conventionele dual-use goederen) of een toepassing hebben bij de ontwikkeling en productie van massavernietigingswapens. In veel gevallen moet een vergunning worden aangevraagd of melding gedaan worden. Ook voor diensten die te maken hebben met strategische goederen gelden internationale regels.

Niet voldoen aan export controle en sanctiewetgeving kan leiden tot hoge boetes en straffen. Toch biedt export control compliance naast risico’s ook kansen.

Expediteurs en Logistieke dienstverleners die naleving van de export control en sanctieregels in hun bedrijfsprocessen integreren, genereren een commerciële voorsprong. Export control compliance wordt dan een ‘unique selling point’. Het doel van de training is medewerkers van bedrijven die te maken krijgen met de in-, uit- en doorvoer van deze goederen, inzicht te verschaffen in de betreffende wetgeving, verplichtingen, risico’s en mogelijkheden.

Doelgroep
De training is bestemd voor declaranten, medewerkers van commerciële, financiële en customer service afdelingen en iedereen die te maken heeft met uitvoer en doorvoer.

Lesprogramma

1e lesavond
Ntb.

2e lesavond
Ntb.

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De training duurt 2 lesavonden, welke worden gegeven van 18.00 tot 21.00 uur.

Startdatum
Najaar 2024.

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.

Locatie
Hoofddorp of Zoetermeer.

Certificaat
Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de training een bewijs van deelname.

Investering en aanmelden

Cursusgeld
Ntb.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de training is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze training online aanmelden. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de training verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen