Visie van TLN

In een veranderende sector verandert automatisch ook de rol van TLN als sectororganisatie.

TLN

Naar leden toe is en blijft TLN de partij die dient, ondersteunt, vragen beantwoordt en problemen helpt op te lossen.​ Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen
aan te dragen. Naar de samenleving en overheid toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen.

Strategisch Meerjarenplan

In het Strategisch Meerjarenplan wordt de visie van TLN, maar ook de missie, ambitie en strategische doelen, meer in detail beschreven. De koers van de vereniging is per definitie niet statisch maar dynamisch. 

Download hier het Strategisch Meerjarenplan 2017-2020.

​Logistieke sector 

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.​