Terugblik op een succesvol TLN-Jaarcongres

TLN heeft ook dit jaar weer het TLN Jaarcongres georganiseerd. Hét evenement om informeel bij te praten en te kijken naar de actualiteiten in de branche.

Het congres werd geopend door een laserharp speler waarna gastvrouw Anita Witzier alle aanwezigen welkom heette. Uiteraard hield TLN-voorzitter Arthur van Dijk zijn jaarrede. Het gaat volgens van Dijk goed met de economie en de sector. Het gaat ook goed met TLN; het ledenaantal groeit weer, met op dit moment ruim 5.100 leden.

Arthur van Dijk.jpg 

Toekomst borgen 

Ook het personeel verdient volgens van Dijk een punt van aandacht. “Je ziet dat de mensen in de sector enorm trots zijn, ze hebben echt hart voor de zaak.” Dat neemt niet weg dat er nieuwe mensen nodig zijn om de sector te versterken. Op deze manier kunnen we de toekomst borgen en zorgen voor diversiteit in de sector.

Balans opmaken

Na de Jaarrede van Arthur van Dijk is het woord aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu. Het is de laatste keer dat ze aanwezig is op het congres. “Zes jaar geleden was ik hier voor het eerst. Het lijkt nog niet zolang geleden. Maar de tijden zijn wel veranderd, aldus Schultz van Haegen. De crisis is voorbij en er is weer groei zichtbaar. Ook is de concurrentie binnen de Europese Unie aan het toenemen, evenals het protectionisme. Het belangrijkste is dat de sector er stukken beter voor staat dan zes jaar geleden.

Melanie Schultz van Haegen.jpg 

Rol van de overheid
Er ligt volgens Schultz van Haegen een rol voor de overheid om deze sterke positie te behouden. Ze geeft aan dat zij altijd heeft vastgehouden aan blijven investeren, zelfs in tijden van bezuinigingen. Investeren is en blijft belangrijk en met name in de regio’s die economische belangrijk zijn. Er moet geïnvesteerd blijven worden in de toekomst, zoals bijvoorbeeld slimme logistiek. Melanie en Arthur.jpg

Belangrijke wapens

Ook staat Schultz van Haegen stil bij de aantrekkende economie. “Goed nieuws natuurlijk, maar we zien ook de keerzijde, met een groeiend aantal files.” De minister zegt alles op alles te zetten om files te bestrijden. Er wordt tot 2030 circa 1,5 miljard euro besteed aan de uitbreiding van het wegennet. Nederland heeft met het Infrafonds een belangrijk wapen in handen gekregen ten opzichte van het buitenland. Het fonds loopt tot 2030 en wordt ieder jaar automatisch verlengd met een jaar. Wat inhoudt dat er altijd geld beschikbaar is voor investeringen.

Topsector belangrijk

Het tweede wapen is volgens Schultz van Haegen slimme logistiek. De topsector is belangrijk en TLN heeft hierin een actieve rol. Denk hierbij aan de digitale vrachtbrief. Wat alleen al in Nederland kan leiden tot het besparen van miljoenen euro’s per jaar. De minister geeft aan het niet altijd eens te zijn met TLN, maar dat ze beiden dezelfde doelen nastreven. ‘Truck platooning’ is hier een goed voorbeeld van. De sector transport en logstiek is volgende minister niet alleen ijzersterk, maar houdt het land ook draaiende.

'Mrs Schultz van Haegen tulp'  

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft tijdens het jaarcongres een tulp ontvangen die vernoemd is naar haar naam ‘Mrs Schultz van Haegen’. TLN-voorzitter Arthur van Dijk en Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof hadden de eer om de tulp te overhandigen en samen met haar te dopen. “Wij willen haar bedanken voor wat zij heeft gedaan voor de bereikbaarheid in Nederland en de sector transport en logistiek. Wij kunnen alleen maar hopen dat de volgende minister ook zo’n warm hart voor de sector heeft.”

overhandigen tulp.jpg 

TLN Ondernemersprijs 2017

Uiteraard werden ook dit jaar tijdens het Jaarcongres de winnaars van de TLN Ondernemersprijzen bekend gemaakt. In de categorie ‘klein’ heeft Van der Steen Transport VOF de ondernemersprijs gewonnen. Kattenberg Verhuizingen heeft de prijs gewonnen in de categorie ‘midden’. In de categorie groot is Jan Krediet verkozen tot winnaar. Meer informatie over de winnaars vind je op de pagina van TLN Ondernemersprijs 2017.

Geslaagde dag

Het middagprogramma werd afgesloten met een borrel en aansluitend was er een lopend buffet. Na het diner was er de nodige entertainment, waaronder een karaokebar, oesterbar, koken met stikstof en verschillende artiesten en een dj. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Tot volgend jaar.