TLN Ondernemersprijs 2017

Juryrapport categorie Klein

Finalisten TLN Ondernemersprijs 2017 categorie Klein
Van der Steen v.o.f. is de winnaar van de TLN Ondernemersprijs 2017 in de categorie Klein. Van der Steen, Transportbedrijf Dekker-Waarland en HL Zelfverhuizingen en Logistics, zijn mooie voorbeelden voor kleine ondernemers in de sector.

Van der Steen v.o.f. winnaar
TLN Ondernemersprijs 2017 in de categorie Klein

De jury heeft besloten dat van der Steen v.o.f. winnaar is van de TLN Ondernemersprijs 2017 in de categorie 'Klein'. Van der Steen v.o.f. is het archetype van een kleinere transportondernemer. Zonder hen kan een groot deel van de grotere ondernemers niet werken.

Bas van der Steen heeft in moeilijke tijden niet gekozen voor de weg van de minste weerstand, namelijk het faillissement. Hij heeft ervoor gekozen om ervoor te knokken en dat was succesvol. Van der Steen v.o.f. is inmiddels weer een gezond bedrijf. Bas van der Steen laat daarmee zien dat door goed te sturen op rendement, goed om te gaan met je personeel en door een betrouwbare partner te zijn van je opdrachtgevers er een goede markt is voor de kleinere transportondernemer.

De finalisten in de categorie Klein

  • van der Steen v.o.f.
  • Transportbedrijf Dekker-Waarland
  • HL Zelfverhuizingen en Logistics

Verschillende deelmarkten, zelfde passie

De finalisten in de categorie Klein zijn allemaal actief in verschillende deelmarkten. Van der Steen v.o.f. rijdt 24 uur per dag voor supermarktketens en 's nachts voor Post NL. Transportbedrijf Dekker-Waarland is vooral actief in het vervoer van bouwmaterialen. HL Zelfverhuizingen en Logistics stelt zijn voertuig ter beschikking voor zelfverhuizingen en rijdt daarnaast nog als charter voor regionale transportbedrijven.

Alle drie de bedrijven kenmerken zich doordat ze met passie het familiebedrijf hebben voortgezet.

Van der Steen v.o.f.

Van der Steen v.o.f. heeft een zware periode achter de rug. Bas van der Steen koos ervoor om niet failliet te gaan maar door te knokken en hij heeft het bedrijf er weer bovenop gekregen. Sindsdien staat niet meer de  bedrijfsomvang maar om een gezond rendement voorop.

Transportbedrijf Dekker-Waarland

Transportbedrijf Dekker-Waarland is een bedrijf waar de handelsgeest duidelijk aanwezig is. Ze kiezen bewust voor flexibilisering en diversifiëring. Dat uit zich in diverse VAL-activiteiten die ze uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het assembleren van steigerplanken.

HL Zelfverhuizingen en Logistics

Bij HL Zelfverhuizingen en Logistics is het de oude liefde van zelfverhuizingen die tot in de jaren '80 in het familiebedrijf werd toegepast. Na een uitstapje in een andere sector heeft Hans van Straaten dit concept weer nieuwe leven ingeblazen.  De ondernemer heeft zijn bedrijf goed op orde en maakt gebruik van moderne media om zijn potentiële klanten te bereiken.

Drie finalisten die alle drie op eigen wijze een mooi voorbeeld zijn voor de kleine ondernemers in de transport en logistieke sector.