Zeecontainervervoer

Deelmarktbesturen denken na en adviseren aan het TLN-bestuur over vraagstukken die in hun deelmarkt spelen. Een van de deelmarkten richt zich op zeecontainervervoer, het advies komt van de Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV).

Zeecontainervervoer is het nationaal en internationaal vervoeren van zeecontainers over met name de weg maar ook via binnenvaart en spoor. De Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV) is een samenwerkingsverband van Transport en Logistiek Nederland en de Verenigde Zeecontainer Vervoerders (VZV).

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Zeecontainervervoer:

 • Behartigt de belangen van de vervoerders van zeecontainers over de weg;
 • Heeft structureel overleg met deepsea-terminals en depots;
 • Heeft regelmatig overleg met havengerelateerde organisaties zoals het havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Portbase en Secure Logistics;
 • Vergadert maandelijks met bestuur van de VZV over deelmarkt gerelateerde onderwerpen en actualiteiten;
 • Informeert leden via berichtenservice over verstoringen en vertragingen op terminals, depots, infrastructuur in de Rotterdamse haven en over actuele onderwerpen;
 • Organiseert bijeenkomsten voor leden en jaarlijks een nieuwjaars- en zomernetwerkborrel;
 • Organiseert bedrijfsbezoeken en excursies voor leden.

Leden en bestuur

De deelmarkt Alliantie Zeecontainervervoerders telt ongeveer 250 (TLN) leden.

De bestuursleden:

 • De heer M.J. Post – (HN Post en Zonen B.V.) – voorzitter
 • De heer G.J. van der Heijden (G. van der Heijden & Zonen B.V.) – vice-voorzitter
 • De heer A.J. van Eeden Petersman jr. (Vepco Transport B.V.).
 • De heer G. de Joode (Van der Stelt Logistics Giessen B.V.)
 • De heer S.H. Kamps (Kamps Transport B.V.)
 • De heer S.B. van der Kooij (Int. Transportbedrijf H. van der Kooy en Zonen B.V.)
 • De heer J.G. van der Most (Van der Most Transport B.V.)
 • De heer J. Groeneveld (HEBRA-GTO BV)
 • De heer C.J.F. Overbeek (Overbeek Transport BV)
 • De heer J. de Rijcke – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Ieder TLN-lid kan ook lid worden van de deelmarkt Alliantie Zeecontainervervoerders. Het lidmaatschap bedraagt € 50 om deelmarkt specifieke activiteiten te financieren.

Wil je lid worden of heb je vragen over deze deelmarkt, neem dan contact op met Jeroen de Rijcke, e-mail jdrijcke@tln.nl, tel. 088 456 71 31 of e-mail alliantie@tln.nl.