Abonnement Transport & Logistiek Magazine

het vakmagazine voor de transport- en logistieke sector
€ 0 jaarabonnement
( niet-ledenprijs: € 168,50 )
Neem contact op

'​Transport & Logistiek' is het vakmagazine voor de transport- en logistieke sector. Het wordt uitgegeven door TLN en verschijnt elke 14 dagen. Hiermee bent u altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen in de sector.

Abonnement

Bent u geen lid van TLN? En wilt u een abonnement aanvragen of meer informatie over T&L magazine? Vul dan onderstaand formulier in.

Kosten

Jaarabonnement in Nederland: € 168,50 excl. btw
Extra jaarabonnement in Nederland: € 110,- excl. btw

Voorwaarden

De abonnementsperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het abonnement in de loop van het jaar wordt aangemeld, wordt het verschuldigde abonnementsgeld omgerekend naar het nog resterend aantal uitgaven van de abonnementsperiode.

Als vóór 1 november van het lopende abonnementsjaar geen schriftelijke opzegging is ontvangen bij Transport en Logistiek Nederland (Afdeling Financiële Administratie), wordt het abonnement automatisch verlengd en verplicht men zich tot het betalen van het dan geldende abonnementsgeld.

De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, zoals vermeld op de door Transport en Logistiek Nederland gestuurde factuur. Bij betalingsachterstand is Transport en Logistiek Nederland gerechtigd de toezending van ‘Transport & Logistiek’ te beëindigen. Hierbij blijft de verplichting tot betaling echter bestaan. Transport en Logistiek Nederland kan zonder opgave van redenen abonnementen weigeren of beëindigen.

Gegevensbescherming

TLN legt uw persoonsgegevens vast voor de uitvoering van een lidmaatschapsovereenkomst of wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van TLN. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden over producten, diensten en activiteiten van partners die voor u relevant kunnen zijn.

Over de verwerking van gegevens vindt u meer informatie in de privacy statement.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.