Arbeidsrechtadviseur

een adviseur van TLN op afroep
   
( niet-ledenprijs:   )
Neem contact op

​​​​​​Het arbeidsrecht kent vele kanten. U wordt er al mee geconfronteerd zodra u iemand in dienst wilt nemen. Maar ook tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst krijgt u ermee te maken en dat geldt eveneens bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Ondanks dat er veelvuldig wordt gesproken over deregulering is daarvan in de praktijk nog geen sprake. Dat betekent dat u als ondernemer met steeds meer en vaak steeds ingewikkelder regels te maken krijgt. Als u hiervoor altijd een adviseur of advocaat in moet schakelen wordt het onbetaalbaar. Een werknemer met verstand van arbeidsrecht aannemen is niet voor alle ondernemers realistisch.

Adviseur op afroep

TLN Consultancy biedt u hiervoor een passende oplossing. U kunt één van de medewerkers van TLN Consultancy inhuren voor een aantal uren per jaar. Deze medewerker komt naar u toe en gaat op uw bedrijf aan de slag. Het kan dan gaan om overleg met u over hoe bepaalde zaken moeten worden opgepakt, het namens u schrijven van brieven en eventueel in verband hiermee voeren van gesprekken met uw werknemers, het aanpassen van regelingen en zelfs het voeren van arbeidsrechtelijke procedures, procedures op het terrein van de sociale verzekeringen of tegen opgelegde bestuurlijke boetes in het kader van de rij- en rusttijden.

Bij het aangaan van de overeenkomst wordt goed bekeken wat u precies wilt en wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren dat u iemand wenst in te huren. Vervolgens kunnen er afspraken worden gemaakt over de inzet gedurende bijvoorbeeld een dag(deel) in de week, maar het is ook mogelijk om de adviseur flexibel in te zetten, geheel afhankelijk van uw behoefte.

Uw arbeidsrechtadviseur ondersteunt u

Op deze wijze kunt u over een eigen arbeidsrechtadviseur beschikken zonder dat u iemand voor lange tijd en een groot aantal uren per week in dienst hoeft te nemen.
Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • TLN Consultancy kan u een arbeidsrechtadviseur aanbieden met ruime arbeidsrechtelijke ervaring, onder andere ervaring in de vervoers- en logistieke sector.
  • De adviseur kan als uw sparringpartner bij arbeidsrechtelijke en sociaalzekerheidsrechtelijke vraagstukken optreden, kan als uw arbeidsrechtadviseur en intermediair met het personeel optreden, stukken en brieven voor u schrijven en kan zonodig bepaalde juridische procedures voor u voeren.
  • De adviseur kan namens u bezwaar maken tegen opgelegde bestuurlijke boetes bij overtreding van de rij- en rusttijden.
  • De adviseur kan u en uw medewerker ondersteunen wanneer bij deze medewerker op medische gronden (tijdelijk) zijn rijbevoegdheid is ingetrokken.

​Contact

Vul onderstaand formulier in of neem direct contact op met het secretariaat van TLN Consultancy: 088 456 71 46.

Aanvraagformulier

Onze adviseur neemt contact met u op.

Uw gegevens

Aanhef

Lid van TLN?
Uw formulier is ingediend.